Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
    

Річний план роботи 2019-2020

Дата: 8 травня 2020 о 20:45, Оновлено 9 травня 2020 о 20:12

                                                                                             Затверджено

                                                                                                           на засіданні педагогічної ради

голова педради ЗОШ І-ІІ ст. № 3

С. М. Петренко

Річний план роботи

філії «Білицька загальноосвітняшкола І-ІІ ступенів № 3»

опорного закладу

«Білицька загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів № 1»

Кобеляцької районної ради

на 2019 – 2020 навчальний рік

Тема: Вступ

Мета: аналіз підсумків минулого року, проблеми та перспективні

            питання розвитку закладу на новий рік

У 2018-2019 навчальному році  робота школи була спрямована на виконання завдань Констутиції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Указів Президента України «Про  невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010, №926/2010, Концепції національного і громадського виховання, рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі після дипломної педагогічної освіти.

Постанов Кабінету Міністрів України:

- «Державний стандарт початкової загальної середньої освіти» від 20.04 2011 року № 462;

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»    від 14.01.2011 року № 24;

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 року №964.

 Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63   «Про затвердження Державних санітарних правил і норм

5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 Наказів Міністерства освіти і науки України:

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 року №204;

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930 зі змінами від 08.08.2015 року;

- «Про затвердження Положення про Всеукраїнське учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурсами - захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 року № 305;

- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 року № 522;

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999 року №139;

  Переліку навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Структура загальноосвітньої школи №3 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом ОЗ, Положенням про філію, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 Пріоритетними стають особистісно орієнтований, компетентнісний  підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну  бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати  власну  життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

   Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.  Ці потреби задовольняються  в основному сформованою мережею навчального закладу.

Загальна   інформація    про   школу.

       Філія «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3» – загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності, який підпорядковується відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації, діє на підставі положення про філії  Статуту опорної школи .

     Філія «Білицька ЗОШ І-ІІ ступенів № 3» — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа передбачає вивчення іноземної  мови –  англійської та забезпечує опанування комп’ютерних технологій з 1-го класу.   

                               Юридична адреса школи:

Україна,  Полтавська область, 
Кобеляцький район,
с. Білики, 
Шкільна (Леніна), 29

E-mail: bilikischool3@meta.ua

Сайт: https://bilitska-zosh3.e-schools.info

        Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем у одну зміну.

    У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1. Матеріально-технічна база навчального закладу

       Школу засновано у 1898 році , складається з двох одноповерхових корпусів. Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кімнати, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

       Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки  державної  санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини.

       У приміщенні школи 9 класних кімнат,  бібліотека,   їдальня,  клас інформатики, кабінет медичного працівника, спортивна кімната.

         Бракує кімнати для групи продовженого дня, актового залу.

2. Кадрове забезпечення

       Філія «Білицька ЗОШ І-ІІ ст. № 3» укомплектована  педагогічними кадрами. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи  школи,  з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів. Кількість вчителів, класних керівників,  членів адміністрації визначена кількістю класів, робочим навчальним планом  школи та штатним розписом.

          В 2018-2019 навчальному році в школі всього працюючих складало 26 чоловік. З них:  22 вчителі і 4 чолова обслуговуючого персоналу.

        Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.                                                                  Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація
 • характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Освітній рівень педагогічних працівників

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

З них мають

Вищу освіту

%

Середню спеціальну

%

Навчаються заочно

2014 – 2015

18

 18

 100

 -

 -

-

2015 - 2016

18

 18

 100

 -

 -

-

2016 -2017

19

19

100

2017 - 2018

17

16

95

2018-2019

22

22

100

        Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників Білицької ЗОШ І-ІІ ст. у 2018/2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949 , та на основі комплексної оцінки професійної діяльності, творчої активності та загальної культури вчителя.

       Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

        Отже, у 2018/2019 навчальному році атестовано 3 педагогів.   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки.

        Паралельно з курсовою перепідготовкою  організовувалось  навчання учителів на робочому місці, широко запроваджувалися різноманітні форми  самоосвітньої діяльності. Робота всіх методичних підрозділів  школи була спрямована на  створення організаційно-педагогічного забезпечення (мотиваційного, інформаційного, діагностичного, координаційного, психологічного) самоосвітньої діяльності вчителя. 

         Роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

3. Виконання   Інструкції   з  обліку  дітей  шкільного віку.

       На  початок 2018-2019  навчального  року  у  школі  навчалося    учнів. Укомплектовано  8  класів  із  середньою  наповнюваністю  9  учнів.         У    перший  клас  зараховано  10  учнів, усього учнів 1-4 класів -   , працює  1  ГПД. У  5-8 класах –    учні.

       Згідно   Інструкції   з  обліку  дітей  і  підлітків  шкільного  віку  у  визначеному  мікрорайоні  всі  учні  шкільного  віку  охоплені  навчанням.

          З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно “Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”, було організовано індивідуальне навчання для учениці 6 класу - Мартиненко Поліни та учениці 1 класу -  Омельченко Маргарити.

       Згідно з діючим законодавством діти пільгових категорій, що навчаються у школі, користуються соціальною підтримкою. Два рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у наші школі становить:

•  позбавлених батьківського піклування – 0;

• інвалідів – ;

• малозабезпечених сімей –   , у них –     дітей ;

• неповних сімей –   , у них  -    дітей;

• багатодітних сімей –   , у них –    дітей.

    Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

Колектив школи  цілеспрямовано  проводив  роботу  щодо  охорони  прав 

дитини.   Правовиховна робота в школі включала  в себе роботу з учнями, батьками та правоосвітню роботу з працівниками школи.        

 Класоводи та класні керівники згідно планів виховної роботи проводили бесіди та класні години на правову тематику.

У школі діє штаб з профілактики правопорушень, де зокрема, розглядались питання відвідування учнями школи, поведінку учнів, проблеми правильного використання учніми вільного часу.

Практичний психолог знайомив класних керівників з особливостями профілактичної роботи по виявленню негативних проявів серед підлітків.

Питання прововиховної роботи розглядалися і на засіданні методичного обєднання класних керівників.

 У 2018-2019 н. р. у школі запрацював правовий лекторій, де розглядались питання прав людини, правопорушень та юридичної відповідальності.

 В межах Всеукраїнського тижня права проводились класні години «Права дитини», правовий тренінг « Як нестати жертвою злочину», конкурс на кращого знавця права.

  У школі працює правовий клуб «Феміда» (7-9 кл.). Члени клубу випускали правовий бюлетень, переглядали презентації, проводили соціологічне опитування «Діти та молодь про свої права».

 На загальношкільних батьківських зборах розглядалось питання по передження правопорушень серед неповнолітніх та заходи по збереженню життя та здоров’я дітей.

5. Організація    роботи з  обдарованими  дітьми.

              Від  природи     діти  допитливі   й  сповнені    бажання  вчитися.  У    кожної дитини    є  здібності  й  таланти, але  для  того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї  системи,    що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і    гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання .     

  Обдарована  дитина  -    це  дитина, яка  вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Головне  завдання  для  вчителя-  створити  умови  для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

Виявляємо    обдарованих    учнів  (проводиться  діагностика  психолога  та  соціо-логічні  опитування , в  яких  учні  визначають  свої  вподобання   й  бажання   відвідувати  гуртки які  діють  у  школі) ;

-  створюємо  умови  для  розкриття   потенціальних  можливостей  на  уроках           ( творчі завдання, задачі, досліди, заліки);

-    навчання  в  межах  гуртків;

-     індивідуальна   підготовка.

Постійно   працюючи   з  обдарованими  дітьми,  намагаємось  пам’ятати  слова  В. Сухомлинського: «У  дитині  ми  повинні   бачити     завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому , мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька , матері , педагога, іншими  словами - потрібно  вміти  любити  дітей».

В процесі роботи над даним питанням :

 • спрямовано   викладання    навчальних  предметів  на  виховання    розвинутої  компетентної    особистості    шляхом    впровадження   новітніх  інтерактивних  технологій
 • залучено   обдарованих,здібних  дітей    до  активної  участі   в  предметних  ти-жнях, конкурсах, олімпіадах.

Однією   з  найгостріших  проблем   є  залучення    якомога  більшої  кількості 

учнів   до    заходів   спрямованих    на     формування  й  розвиток  їхніх 

здібностей.

6. Результати     навчальних   досягнень   учнів та

ДПА  у 4-х, 9-х класах.

             Відповідно до плану роботи школи  на 2019/2020 навчальний рік у травні 2019 року було підведено підсумки навчальної діяльності учнів за 2018/2019  навчальний рік. Протягом 2018/2019  навчального року педагогічний колектив школи працював над розв’язанням завдань, поставлених у річному плані. Викладання навчальних предметів здійснювалося у відповідності до робочого навчального плану  Білицької  ЗОШ І-ІІ ступенів № 3на 2017/2018 навчальний рік, програм Міністерства освіти і науки України та згідно із розкладом, погодженим із рай СЕС та профспілковим комітетом школи.  

            Згідно  з  річним   планом   роботи  здійснено підготовку   проведення   ДПА   в  2018-2019 н. році:

      Розглянуто вимоги Положення про державну підсумкову атестацію учнів вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008 №94, зі змінами (затверджено наказом МОН України від 23.11.2010 №1116) Інструкцію  про  переведення та  випуск  учнів  (вихованців) навчальних  закладів истеми  загальної  середньої  освіти, затвердженої наказом Міністерства  освіти   і науки  України  №319 від 14.04.2008 р.

 1. Згідно наказу по школі „ Про закінчення 2018-2019 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів 4-го класу”  складено та погоджено завдання ДПА для 4 класу
 2. Оформлено  інформаційний  стенд.З  метою  контролю  за  рівнем  навчальних  досягнень  учнів  було  проведено ДПА  у формі письмових контрольних  робіт  у 4-му  класі  з  предметів.                       

7. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

       Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

       Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

        Маємо  свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процессу та новинки школи, школа має дві елекронні адреси.

       Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

      Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

8. Методична робота

       Методична діяльність педколективу у 2018 – 2019 н.р. була направлена на вирішення   проблеми: „ Формування різнобічної та гармонійно розвиненої, національно свідомої, високосвіченої, життєвокомпетентної  особистості,  готової до життя та праці ”.

       Основна методична робота здійснювалася через:

 • методичну раду школи,
 • предметні методичні об’єднання,
 • творчу групу вчителів,
 • аспекти діяльності яких розглядалися на тематичних засіданнях педагогічної ради  

       Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

У школі працювали два  методоб’єднання вчителів:

 • класних керівників - керівник  Задорожна С.І.;
 • початкових класів - керівник  Брага С.І.

     Методоб’єднання працювали згідно плану роботи.

       Методичне обєднання вчителів початкових класів працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

      Методичне обєднання класних керівників спрямували виховну роботу на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, розвиток розумових здібностей, талантів і нахилів учнів.

       З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки, семінари, творіч звіти. Велася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів.

        Протягом навчального року вчителями зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуального і творчо обдарованих дітей та молоді.

        Учителі школивпроваджують досвід В. П. Базарного «Формування в учнів стійкої мотивації та потреби у збереженні й зміцненні свого здоров'я», «Навчання в русі» О.Дубогай, «Колективні творчі справи» І.П. Іванова, досвід А. Бєлкіна «Розвиток особистості дитини через відчуття досягнення успіху», О. Пометун « .

        Протягом 2018-2019 н.р. вивчено досвід Петренко С. М., Бавкун Н. М.

Вчителі школи використовують інноваційні технології:

Назва технології

Прізвище, ініціали вчителя, який використовує

Проектні технології

Бовкун Н. М.

Здоров'язберігаючі технології

Міщенко Н. Ф., Богомол С. А., Мироненко І. В., Брага С. І.

Мультимедійні технології

Всі вчителі

Навчання в русі

Міщенко Н. Ф., Богомол С. А., Мироненко І. В., Брага С. І.

Технологія критичного мислення

Задорожна С. І

Технологія формувань цілісних знань

Петренко С. М.

Технологія створення ситуації успіху

Крайник Л. Г.

       Аналіз методичної роботи коллективу педагогів школи дає підставу зробити висновки, що завдання, які випливали із науково-методичної проблеми школи, в основному реалізовані.

 Виховна та позакласна робота .

        Виховання  – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

         Першочерговим завданням усієї освітньої роботи в 2018-2019 н.р.  було виховання дітей та молоді, формування в них цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів. Напрями виховання дітей і молоді, формування їх загальної культури визначені програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої Наказом Міністерства України від 31.10.2011 №1243.

    При плануванні роботи враховано рівень розвитку шкільного колективу і його реальні запити, можливості всіх виховних структур (культурно–освітницьких, позашкільних закладів, громадськості та батьків).

         В калейдоскопі численних заходів з учнями на навчальний рік були  враховані інтереси учнівського колективу, результати  зібраних і узагальнених пропозицій учителів, батьків, дітей, визначні дати шкільного календаря, ювілеї, традиції.

        У планування  виховної роботи ставилися завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис громадянина України, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, економічну культуру, які реалізуються  за такими напрямками:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

2. Ціннісне ставлення  до людей;

3. Ціннісне ставлення  до природи;

4. Ціннісне ставлення  до праці;

5. Ціннісне ставлення  до мистецтва;

6. Ціннісне ставлення до себе.

       Пріорітетними були наступні напрямки  виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, виховання справжнього громадянина-патріота.

    В межах цих орієнтирів проводяться усі  шкільні свята і виховні заходи.

     Діяльність учнівського самоврядування  у 2018-2019 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

        Метою самоврядування є спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості. Робота  центрів направлена саме в таке русло, робота над завданнями допомогла згуртувати учнів, сприяла самореалізації їх здібностей та організувала їх позашкільне життя.   

В школі діяли наступні центри:

 • Центр дозвілля
 • Центр дисципліни та порядку
 • Центр підтримки
 • Центр здоров'я
 • Центр тимурівців

Пріоритетними напрямками діяльностіучасників учнівського самоврядуваннябули:

 • використання потенціалу краєзнавчої педагогіки щодо патріотичного виховання учнів школи;
 • виховання в учнів громадянських якостей;
 • профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів;
 • формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки;
 • значення особистості у шкільному та громадському житті);
 • підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківським комітетом, районним  центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами селища та району;
 • вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, розробка системи стимулювання та заохочення учнів-лідерів.
 • формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

     Протягом року значна увага приділялась системному підходу до управління процесом розвитку учнівського самоврядування,  від  виявлення лідерів, їх підтримки, навчання і організації конкретних справ.  Так, на основі вивчення особистості учня шляхом бесід, анкетування були визначені активи класів, школи, їх лідери. В кожному класі працював старостат, а в учкомі  діяли  центри

Учасники  учнівського самоврядування  були ініціаторами та активними учасниками всіх загальношкільних заходів :

 • Свято Знань.
 • Лінійку пам'яті Дня Визволення Полтавщини.
 • День Учителя.
 • День захисника України.
 • Свято Козака. Посвяту в козачата.
 • Спортивне свято для юнаків школи;
 • Лінійку - реквієм до Дня пам'яті жертв голодомору та політ репресій.
 •  Новорічний  ранок та вечір.
 • День Соборності України.
 • День пам'яті Крутів.
 • Дні пам'яті Т. Г. Шевченка.
 • День зустрічі птахів.
 • День гумору.
 • Зустріч з ліквідатором аварії на ЧАЕС.
 • Тиждень пам'яті та лінійку Слави до Дня Перемоги.
 • Свято Останнього дзвоника.
 • Випускний вечір.

          Учні школи були учасниками огляду  - конкурсу художньої самодіяльності

« Веселка 2019».  Школа постійно надає шефську допомогу людям похилого віку, проводить зустрічі з представниками правоохоронних органів та медичними працівниками.

      Позакласна та позашкільна виховна робота  в  навчальному році проводилась відповідно до чинної нормативно-правової бази,  інструктивно – нормативних та рекомендаційних матеріалів, органів управління освітою та методичних служб різних рівнів. Удосконаленню навчально-виховного процесу в школі сприяє чітка і злагоджена система роботи учнівського та педагогічного колективів.

      Виховну роботу школи сплановано відповідно до її кращих традицій, створюваних протягом багатьох років. Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу організації дозвілля школярів, залучення їх до суспільно корисної діяльності. З цією метою  проводяться виховні години, дитячі ранки, спортивні змагання. Це дає змогу залучити до їх проведення дітей, схильних до правопорушень, сприяє розширенню шкільного самоврядування. Ці учні максимально охоплені в позаурочний та канікулярний час, залучені в шкільні гуртки. Класний керівник співпрацюючи з психологом спостерігає за змінами в психологічному напрямі учнів, схильних до правопорушень.

        Протягом 2018-2019 навчального року учні та вчителі школи були учасниками загальношкільних та районних заходів.

        Свою діяльність здійснювали відповідно до основних завдань загальноосвітньої середньої школи, спрямованих  на:

 • виховання громадянина України;
 •  формування особистості учня;
 •  його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;
 • виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;
 • формування засад  здорового способу життя;
 • виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;
 • виховання поваги до вчителів, старших, батьків;
 • формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

    Використовуються виховні можливості інфраструктури селища і району: дитяча музична школа,  районний центр дитячої і юнацької творчості, селищний будинок культури,  селищна бібліотека , спортивний зал, спортивний майданчик  школи.

Діяльність школи  висвітлювалась у районній пресі.

До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагог-організатор та учасники учнівського самоврядування проводили інформаційні години.

Плідною була робота шкільної бібліотеки, на високому рівні проведено Тиждень книги. Учні школи залучалися до заходів, що проходили на базі селищної та районної бібліотек.

        Організовано  рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради Профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками.

         Усі заходи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Майже всі учні приймали  активну участь у загальношкільних заходах, концертах, ярмарках, лінійках.

         Значна увага приділялася роботі з дітьми, що потребують особливої уваги. Належним чином була спланована та проводилась робота в канікулярний час.

         Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших класів, новорічні свята, огляд дитячої творчості, спортивні змагання,  святкування 8 Березня, посвята в козачата, свято Осені  та інші. Щоп'ятниці  проводяться  тематичні лінійки, на яких є присутніми всі учні школи. Під час цих лінійок розглядається багато важливих питань, в тому числі діти знайомляться із змістом законів, національних програм, що існують для захисту дітей. Це дає можливість учням відчувати себе морально, соціально та юридично дієздатною та захищеною людиною.         

10. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються  у  шкільному сейфі. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи  не  виявлялося ,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

Щорічно діти проходять медичне обстеження ,за результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендаціям дільничного  педіатра:

 • підготовча – 22  учнів
 • спецгрупа – 8 учнів.

В класних журналах вклеєний окремий  «листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури.

 Шкільні приміщення відповідають сангігієнічним вимогам.

Протягом року були проведені бесіди з учнями по профілактиці інфекційних та простудних захворювань, про гігієну одягу та взуття, зовнішній вигляд. Випущенні стіннівки по профілактиці ГРВІ, туберкульозу, СНІДу, необхідності щеплення.

 Медичним працівником школи проведені практичні заняття з учнями по наданню першої медичної допомоги, виготовлення ватно-марлевої пов’язки. Переглянуто відеофільми про запобіганню щртуєнню грибами та профілактики отруєнь . З батьками були проведені бесіди по профілактиці простудних та інфекційних захворювань, необхідності щеплень, гігієни одягу і взуття.

11. Організація харчування учнів у навчальному закладі

  Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням .

Всі учні школи охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

  Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів, учні 1-4 класів у супроводі вихователів ГПД.

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується

В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало

12. Стан охорони    праці   та  безпеки   життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

У 2018-2019  навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2018-2019 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування  стану  споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, але неперезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У квітні місяці на високому рівні, проводилась тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної  проводки.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. У приміщеннях школи розміщено кілька стендів з охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

13.Фінансово-господарська діяльність.

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту  Кобеляцької  РДА.

Протягом навчального року систематично здійснювалася   виплата  заробітної  плати. Вчасно  здійснювалися бухгалтерією проплата  за спожиті школою енергоносії.   Працівниками      централізованої бухгалтерії  Кобеляцького району планово проводиться інвентаризація майна школи, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація,   матеріали    списуються (за необхідності),  або оприбутковуються. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу та території школи.

  Колектив школи  працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Завдячуючи підтримці спонсорам  та батькам була закуплена фарба для ремонту школи . На протязі літніх канікул зроблено косметичний ремонт у всіх класах та коридорах школи. Приведено  в  належний  порядок    клумби. Коридори, школи поступово поповнюються новими  стендами, проводиться робота по озелененню коридорів, фарбуються спортивні конструкції Техпрацівницею, робітником по ремонту, сторожем біляться бордюри, проводиться скошування трави, винесення та  захоронення сміття з території школи. У належний вигляд приведено територію школи та спортивний майданчик. У колишній майстерні об лаштована спортивна кімната, роздаткова переобладнана на їдальню та кухню. У  школі   створені  умови  для  роботи  і  навчання.

14. Управлінська діяльність. 

 Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

 Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт,  моніторингів  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,  дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від свого заступника.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання курсу природознавство, біології, основи здоров’я, трудового навчання. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік

продемонстрував наступне:

 • навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;
 • реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;
 • у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
 • школа підтримує свій позитивний імідж;
 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 • значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
 • методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • активне використання інноваційних технологій;
 • недостаня результативність на районному етапі предметних олімпіад;

       -   покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня.

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи на 2019-2020 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб  держави;
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на формування ключових компетентностей особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом

      застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного  

     підходів;

 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного уроку;
 • посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського врядування, дитячих громадських організацій;
 • активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків , що потребують підвищеної педагогічної уваги;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села;
 • сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • забезпечення системного педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Контроль

СЕРПЕНЬ - ВЕРЕСЕНЬ

1.  Підготовка  та  проведення  педагогічної

доцільної комплектації учнів:

- комплектація    класів    з    урахуванням

новоприбулих учнів;

- забезпечення    навчання    індивідуального

навчання дітей, які за станом здоров’я не

можуть навчатися в школі;

до 31.08

постійно

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

Вч. школи..

2. Проведення огляду готовності навчальних

кімнат та спортивних споруд  до нового

навчального року (спільно з ПК)

до 21.08

Петренко С. М.

Крайник Л.Г.

Богомол С.А.

3.Регламентація роботи школи відповідно до

нормативних документів: режиму роботи школи,

структури навчального року.

Затвердження:

-  режиму роботи школи на новий навчальн. рік;

-  розкладу уроків на І семестр;

-  режиму роботи ГПД;

-  графіка чергування вчителів та учнів на І

семестр;

-  плану роботи бібліотеки;

-  графіку  роботи  спортивних  гуртків;

-  інструкцій по веденню класних журналів;

-  плану виховної роботи на І семестр та ін.

до 31.08

до 18.09

   Петренко С.М.

  Крайник Л.Г.

   Рубан Ю.В.

  Кл.керівники

    Вих.ГПД

4. Забезпечення організованого початку нового

навчального року:

-  свято Знань;

-  Єдиний перший урок;

-  доведення розкладу уроків до відома учнів та

вчителів;

-  затвердження списків учнів по класах;

-  забезпечення учнів підручниками

01.09

01.09

29.08

29.08

до31.08

   ПетренкоС.М.

   Крайник Л.Г.

   Кл.керівники

 Бібліотекар

5. Укомплектування школи кадрами на новий

навчальний рік.

до 29.08

Петренко С.М.

6.  Підготовка  первинної  навчальної  бази

(навчальні        програми, класні журнали,

підручники, особові справи для першокласників ,

 журнали обліку відсутніх учнів).

Дотримання  вимог  до  ведення  шкільної

документації.

до 01.09

Заступник

7. Проведення педагогічно-доцільної розстановки

кадрів:

- учителів-предметників;

- класних керівників;

- вихователів ГПД;

- керівників гуртків;

до 01.09

Петренко С.М.,

Заступники

8. Організація роботи допоміжного та технічного

персоналу:

- розподілення ділянок роботи;

- складання графіку роботи;

- забезпечення посадовими інструкціями.

до 31.08

Адмін.школи

9. Забезпечення участі вчителів у серпневих

конференціях педпрацівників

серпень

Голови МО

10.   Проведення   зустрічі   з   батьками

першокласників  та  п’ятикласників  (шкільні

батьківські збори).

26-28.08

Петренко С.М.,

кл. керівники,

заступник

11. Оформлення робочих стендів в учительській

до 18.09

Заступник

12.Комплектація груп продовженого дня, гуртків,

 груп загальної фізичної підготовки.

01-09.09

Заступник,

вихователі ГПД,

учитель фіз-вих.

13.Планування навчально-виховного процесу та

затвердження планів:

- календарно-тематичних з предметів;

- класних керівників;

- гуртків;

- індивідуальних занять.

до 11.09

Заст.директора,

Голови МО,

Класні

керівники,

Кер. гуртків.

14.Оформлення:

- класні журнали та журнали ГПД;

- папки з особовими справами учнів;

- особові справи новопризначених вчителів;

- заяви батьків для зарахування дітей в групи

продовженого дня

до 08.09

до 04.09

до 04.09

до 01.09

Кл. керівники,

вихователі ГПД.

15. Проведення обліку дітей, які потребують

особливої уваги (соціальний портрет класів).

до 01.10

Кл. керівники

Заступник

16. Підготовка та здача статистичної звітності,

мережі класів та ін.

до 04.09

Завідувач філії

Заступник

17.Підготовка необхідних документів та наказів

для організованого проведення тарифікації

педкадрів.

до 04.09

Петренко С.М.

КрайникЛ.Г.

18. Виявлення дітей, неохоплених навчанням

01.09

Заступник

19. Перевірка результатів проходження медогляду

працівниками та учнями школи.

до 11.09

Максюта Л.В.

20.Виробнича нарада за підсумками першого

тижня навчального року.

11.09

Петренко С.М.

21. Підготовка до святкування Дня вчителя.

02.10

 Педагог-організаор , класні кервники

ЖОВТЕНЬ

1. Створення банку даних учнів, які потребують

посиленої уваги.

до 02.10

Крайник Л.Г.

Кл. керівники

2. Підготовка та проведення шкільного етапу

олімпіад.

до 23.10

Крайник Л.Г.

4. Підготовка і здача до РВО інформації:

- про працевлаштування випускників 9 кл.;

- про кадровий склад педколективу.

до 09.10

до 30.10

Петренко С.М.

5. Вироблення угоди про співпрацю учителів,

учнів, батьків (тристороння угода).

05-09.10

Крайник Л.Г.

Голова

батьк.коміт.

6. Складання плану проведення осінніх канікул

до 16.10

Крайник Л.Г.

пе

7. Проведення осінніх канікул згідно із планом

26.10-30.10

Крайник Л.Г.

ЛИСТОПАД

1. Забезпечення участі переможців І-го етапу

предметних олімпіад в районних олімпіадах.

03.11-19.12

   Крайник Л.Г.

Голови МО

2. Загальношкільні батьківські збори 1-9 класів

листопад

Крайник Л.Г.

Кл.керівники

Перенко С.М

3. Робоча нарада вчителів, які працюють в 5-х

класах (адаптація учнів до старшої школи,

наступність у навчанні)

Протягом

місяця

Крайник Л.Г.

ГРУДЕНЬ

1. Перевірка виконання державних програм з

базових дисциплін за І семестр.

14-18.12

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

голови МО

3. Проведення Новорічних ранків та вечорів.

21-25.12

Рубан Ю.В.

Кл.керівники.

4. Складання плану проведення зимових канікул.

07-18.12

Рубан Ю.В.

СІЧЕНЬ

1. Забезпечення виконання плану зимових канікул.

28.12-09.01

Крайник Л.Г.

2.Планування навчально-виховного процесу на

ІІ семестр. Затвердження:

- розклад уроків на ІІ семестр;

- план виховної роботи на ІІ семестр;

- графік чергування учнів та вчителів;

- календарні плани;

- плани виховної роботи класних керівників;

- розклад гуртків

до 09.01

Заступник

3. Аналіз та підведення підсумків навчально-

виховного процесу за результатами І семестру.

до 09.01

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

4. Організація роботи з учнями, які не досягли

середнього та достатнього рівня засвоєння

навчального матеріалу.

до 09.01

Крайник Л.Г.

Вчителі-

Предметники

5. Підготовка до підсумкової державної

атестації (4, 9 класи)

Постійно

Крайник Л.Г.

6. Початок роботи по оформленню бази даних на

замовлення документів про освіту

січень

Петренко С.М.

Кл.керівники

9 класу

7. Перевірка виконання навчальних програм та

планів

Постійно

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

9. Стан харчування у школі

Постійно

Петренко С.М.

10. Профілактика дитячого травматизму. Проведення

бесід щодо попередження дитячого травматизму

під час навчально-виховного процесу

Постійно

Крайник Л.Г.

11. Ведення журналів інструктажів з БЖД

Січень

Крайник Л.Г.

12. Стан роботи бібліотеки

Січень

Петренко С.М.

Бібліотекар

13. Дотримання вимог з ведення класних журналів

Січень

Крайник Л.Г.

14. Відвідування учнями школи навчальних

занять

Постійно

Брага С.І.

Рубан Ю.В.

Крайник Л.Г.

15. Стан роботи ГПД

Постійно

Петренко С.М.

16. Робота з учнями, схильними до правопорушень

Постійно

Рубан Ю.В.

17. Забезпечення соціально-психологічного

супроводу учасників навчально-виховного

процесу

Постійно

Петренко С.М.

18. Аналіз поурочних планів вчителів

Січень

Крайник Л.Г.

Петренко С.М.

Бовкун Н.М.

19. Вивчення роботи молодих працівників

Постійно

Задорожна С. І.

Крайник Л.Г.

ЛЮТИЙ

1. Перевірка виконання працівниками школи

функціональних обов’язків, плану роботи школи

та управлінських рішень (спільно з ПК).

01-05.02

Петренко С.М.

Богомол С.А.

2. Проведення анкетування учнів 9 класу з

питань профорієнтації.

01-13.02

        Класний

Керівник

4. Завершення оформлення бази даних

випускників для замовлення документів про

освіту

до 26.02.

Кл.керівник

випускного класу.

5. Стан харчування учнів

Постійно

Мироненко І. В.

6. Профілактика дитячого травматизму.

проведення бесід щодо попередження дитячого

травматизму під час навчально -виховного

процесу

Постійно

     Крайник Л.Г.

7. Перевірка якості замін уроків

Постійно

Крайник Л.Г.

8. Організація медичного обслуговування учнів,

ведення їх диспансерного обліку

до 26.02.

Максюта Л.В.

9. Стан БЖД на уроках фізичної культури

Постійно

Адміністрація

10. Відвідування учнями начальних занять

Постійно

Брага С.І.

Рубан Ю.В.

Крайник Л.Г

11. Контроль за організацією навчально-виховного

процесу в 1-х класах

до 26.02

Петренко С.М.

12. Стан ведення учнівських зошитів

до 26.02

Крайник Л.Г.

13. Перевірка документів для замовлення

документів про освіту випускників 9,11-х

класів.

23-26.02

Кл.керівник

випускного класу.

БЕРЕЗЕНЬ

1. Планування та забезпечення організованого

проведення Тижня книги.

07-11.03

Бібліотекар.

3. Планування та забезпечення належного рівня

проведення весняних канікул.

07-11.03

Рубан Ю.В.

4. Складання робочого навчального плану на

наступний навчальний рік.

14-31.03

Петренко С.М.

Творча група

5. Розподіл навчального навантаження вчителів на

наступний навчальний рік згідно зі складеним

навчальним планом (попередня комплектація)

14-31.03

Петренко С.М.

Богомол С.А.

Крайник Л.Г.

6. Перевірка шкільної документації – класних

журналів, особових справ, алфавітної книги та ін.

21-25.03

Петренко С.М.

7. Перевірка виконання державних навчальних

програм з базових дисциплін 1-9 кл.

28-31.03

Крайник Л.Г.

Горелова В.В.

8. Стан харчування дітей

Постійно

Петренко С.М.

9. Забезпечення виконання плану весняних

канікул

02.04

Рубан Ю.В.

10. Дотримання санітарно-гігієнічних норм в

організації навчально-виховного процесу

Постійно

Адміністрація

11. Контроль за станом ведення щоденників

Березень

Петренко С.М.

12. Вивчення системи роботи педагогічних

працівників

до 25.03

Адміністрація

КВІТЕНЬ

1. Складання графіка відпусток працівників

школи.

04-15.04

Петренко С.М.

Задворна Л.Г.

2. Набір дітей до 1-х класів.

01.04-

30.08

Мироненко І.В.

3. Підготовка та затвердження документації для

проведення ДПА:

 Накази про склад атестаційних комісій

 Розклад ДПА

 Розклад консультацій

 Розклад чергування вчителів на період ДПА

до 22.04

Крайник Л.Г.

Горелова В.В.

4. Складання графіка проведення річних

контрольних робіт

11-15.04

Крайник Л.Г.

5. Підготовка проекту наказу “Про організоване

закінчення навчального року “

15.04

Петренко С.М.

6. Підготовка та затвердження матеріалів ДПА з

предметів.

11-25.04

Голови МО

7. Перевірка виконання державних навчальних

програм з базових дисциплін.

18-29.04

Крайник Л.Г..

Горелова В.В.

8. Комплектування педагогічних працівників на

2018--2019 н.р.

до 29.04

Петренко С.М.

Задворна Л.Г.

9. Оформлення куточків підготовки до ДПА в

вестібюлі школи.

18-29.04

Крайник Л.Г.

голови МО,

вчителі-

предметники

10. Підготовка необхідних документів для

звільнення учнів 9 кл. від ДПА

18.04-

29.04

Крайник Л.Г.

Кл.керівники

11. Профорієнтаційна робота з учнями

11-15.04

Кл. керівник

12. Відвідування учнями навчальних занять

Постійно

Петренко С.М.

Горелова В.В.

Лукаш С.А

13. Стан роботи ГПД

Постійно

Крайник Л.Г.

ТРАВЕНЬ

1 Організація святкування Дня Перемоги

09.05

Рубан Ю.В.

Кл.керівники

2. Підготовча робота до літнього оздоровлення

школярів.

03-31.05

Богомол С.А.

3. Підшивка матеріалів по атестації в особові

справи вчителів, які атестувалися

03-13.05

Петренко С.М.

4. Коригування плану роботи на наступний

навчальний рік.

10-13.05

Адміністрація

5. Продовження набору дітей до першого класу

до 30.08

Брага С.І.

вчит.поч.класів

6. Перевірка ведення класних журналів

   (виставлення річних оцінок, підготовка

   журналів до здачі в архів).

30.05-

13.06

Крайник Л.Г.

Кл. керівники

7. Організація та проведення державної

підсумкової атестації

12-20.05

23-27.05

01.06-

10.06

Крайник Л.Г.

Горелова В.В.

8. Організоване проведення Свята останнього

дзвоника

27.05

Рубан Ю.В.

Токарчук Ю.Ю.

10. Виконання лабораторних і практичних робіт

учнями

до 13.05

Крайник Л.Г.

12. Аналіз результатів ДПА

до 31.05,

10.06

Крайник Л.Г.

Горелова В.В.

13. Підготовка навчальних класів до

проведення ДПА.

10.05-

10.06

Класний керівник 9 класу

ЧЕРВЕНЬ - ЛИПЕНЬ

1.Забезпечення літнього оздоровлення дітей.

01-17.06

Крайник Л.Г.

2.Оформлення документів про закінчення школи,

книги видачі свідоцтв учнів 9-х класів.

до 10.06

Кл. керівник

9-х класів

3.Вручення документів про базову загальну

середню освіту.

10.06

Адміністрація

4.Оформлення документів на літнє оздоровлення

дітей пільгових категорій.

01-17.06

Крайник Л.Г.

5. Оформлення особових справ учнів.

01-10.06

Кл. керівники

6.Аналіз навчальної діяльності учнів за рік.

01-10.06

Крайник Л.Г.

Горелова В.В.

7. Оформлення книги наказів про рух учнів та

алфавітної книги запису учнів.

01-24.06

Петренко С.М.

8.Підготовка та здача до архіву:

- роботи та протоколи ДПА

2. Класні журнали

3. Особові справи

4. Журнали ГПД

5. Журнали гуртків, факультативів

6. Книги обліку замінених уроків та ін.

01-17.06

Крайник Л.Г.

Секретар

9.Підготовка кл.кімнат  до нового навчального

року.

01-17.06

Кл.керівники

зав. кабінетами

10.Підготовча робота зі списками дітей

мікрорайону школи.

01-24.07

Рубан Ю.В.

11.Набір до 1-го та 5-го класів.

до 31.08

Крайник Л.Г.

12.Медогляд працівників

до 30.08

Максюта Л.В.

СЕРПЕНЬ

1.  Підготовка  та  проведення  педагогічної педради

доцільної комплектації учнів:

-  комплектація   класів   з   урахуванням

профільності, новоприбулих учнів;

-  забезпечення навчання дітей вдома, які за

станом здоров’я не можуть навчатися в школі

до 30.08

постійно

Петренко С.М.

Примачок С.А.,

Горелова В.В..

Кл. керівники

2.Проведення  огляду  готовності  навчальних

класів та споривних споруд до нового

навчального року (спільно з ПК)

до 24.08

Петренко С. М.

,

Задворна Л.Г.

Пущина Л.В.

Лукаш С.В.

3.Регламентація роботи школи відповідно до

нормативних документів: режиму роботи школи,

структури навчального року. Затвердження:

-  режиму роботи школи на новий навчальн. рік;

-  розкладу уроків на І семестр;

-  режиму роботи ГПД;

-  графіка чергування вчителів та учнів на І семестр;

-  плану роботи бібліотеки;

-  графіку  роботи  факультативів,  гуртків,

спортивних секцій;

-  інструкцій по веденню класних журналів;

-  плану виховної роботи на І семестр та ін.

до 30.08

до 09.09

Петренко С.М.

Примачок С.А.

Горелова В.В.

Лукаш С.В

Зав.бібліотекою

Голови МО

Лукаш С.В.

4. Забезпечення організованого початку нового

навчального року:

-  доведення розкладу уроків до відома учнів та

вчителів;

-  затвердження списків учнів по класах;

-  забезпечення учнів підручниками

до 31.08

до 30.08

до 30.08

Крайник Л.Г.

Кл.керівники

Примачок С.А.

Класні керівники

Зав.бібліотекою

5. Укомплектування школи кадрами на новий

навчальний рік.

до 31.08

Петренко С.М.

6. Проведення педагогічно-доцільної розстановки

кадрів:

 учителів-предметників;

 класних керівників;

 вихователів ГПД;

 керівників гуртків;

 завідуючих кабінетами і майстернями та ін.

до 01.09

Петренко С.М.

заступники

директора

7. Організація роботи допоміжного та технічного

персоналу:

 розподілення ділянок роботи;

 складання графіку роботи;

 забезпечення посадовими інструкціями.

до 30.08

Петренко С.М.

8. Забезпечення участі вчителів у серпневих

конференціях .

15.08-

16.09

Крайник Л.Г.

9. Проведення зустрічі з батьками першокласників

та п’ятикласників (шкільні батьківські збори).

25-28.08

Крайник Л.Г.

Кл. керівники

Заст. директора

10. Забезпечення підручниками, зміцнення

бібліотечного фонду

до 30.08

Бібліотекар

11. Стан здобуття повної загальної середньої

освіти випускниками 9-х класів

до 01.09

Крайник Л.Г.

12. Дотримання вимог з ведення класних журналів

до 01.09

Крайник Л.Г.

Горелова В.В.

  НАРАДИ ПРИ  ЗАВІДУЮЧІЙ ФІЛІЇ ШКОЛИ ТА                 ЗАСТУПНИКУ ЗАВІДУЮЧОЇ ФІЛІЇ З НВР

Місяць

Зміст

Відповідальні

Контроль

Вересень

1. Виконання ст.14 Закону України “Про освіту“

(охоплення навчанням дітей мікрорайону).

2. Підсумки   проходження   профілактичного

медогляду учнями 1-9-х класів. Визначення

медичної групи для занять фізкультурою.

4. Підготовка   та   оформлення   шкільної

документації у 2019-2020 н.р.

5. Виконання єдиних вимог до учнів: зовнішній

вигляд, відвідування школи, дисципліна,

шкільна   форма,   ведення   щоденників,

профілактика запізнень на уроки.

6. Аналіз банку даних дітей пільгових категорій.

Петренко С.М.

Максюта Л.В.

Заступники

зав. філії з НВР

Жовтень

1. Результати роботи кл. керівників по вивченню

соціального статусу учнів.

2. Підготовка учнів до участі в шкільних та

районних предметних олімпіадах.

4. Стан роботи з охорони праці, здоров’я та

безпеки  учнів,  попередження  дитячого

травматизму.

5. Результати контролю за веденням вчителями

поурочних планів.

6. Хід атестації педагогічних кадрів школи у

2019-2020 н.р.

   7. Перевірка особових справ та трудових книжок

Кл.керівники

Заступники

зав. філії з НВР

  Петренко С.М.

Листопад

1. Стан відвідування школи учнями 1-9-х

класів. Звіти класних керівників.

2. Виконання Правил внутрішнього розпорядку

3. Стан проведення інвентаризації шкільного

майна.

4. Підготовка звіту практичного психолога.

    5 . Робота   науково-методичної   ради   та

методичних об’єднань.

6. Про заборону збору коштів працівниками

7. Проведення Тижня знань з охорони праці,

безпеки життєдіяльності.

Кл.керівники

Петренко С.М.

Психолог

Крайник Л.Г.

Петренко С.М.

Крайник Л. Г.

Грудень

1. Результати контролю за дотриманням Єдиних

вимог до усного та писемного мовлення учнів

(перевірка ведення  щоденників)

2. Стан роботи шкільної бібліотеки.

3. Корегування плану роботи на ІІ півріччя

2019-2020 навчального року.

4. Ефективність та результативність роботи ГПД.

5. Аналіз  успішності учнів за  І  семестр

2019-2020 навчального року.

6. Підготовка плану зимових канікул.

Крайник Л. Г.

ПетренкоС.М.

Крайник Л.Г.

Крайник Л.Г.

Рубан Ю.В.

Січень

1. Підведення підсумків перевірки санітарно-

гігієнічного стану класних кімнат

2. Результати перевірки системи роботи класних

керівників і вчителів з журналами і особовими

справами учнів.

3. Календарне  планування  та  планування

виховної роботи на ІІ семестр.

4. Стан організації безкоштовного харчування учнів.

6. Результати  вивчення  стану  викладання

навчальних предметів у І семестрі.

7. Запобігання травматизму серед учнів. Вед. журналів.

8. Облік відвідування учнями школи.

Максюта Л.В.

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

Крайник Л.Г.

Рубан Ю.В.

  Мироненко І.В.

   Крайник Л.Г.

   Крайник Л.Г.

  Кл. керівники

Лютий

1. Аналіз роботи школи з батьками.

2. Стан відвідування учнями школи та роботи

з попередження правопорушень.

3. Аналіз контролю за виконанням рішень,

прийнятих у І семестрі.

Петренко С.М.

КрайникЛ.Г.

Рубан Ю.В.

Березень

1. Робота Школи молодого вчителя. Звіт молодих

спеціалістів.

2. Стан профорієнтаційної роботи у школі.

3. Організація підготовки учнів до державної

підсумкової атестації.

4. Результати     проведення     фронтального,

тематичного, класно-узагальнюючого контролю.

5. Результативність роботи з обдарованими і

слабовстигаючими учнями.

6. Підготовка до організованого набору дітей до

1-х класів.

7. Організація роботи з оформлення документів

про освіту.

9. Попереднє комплектування педагогічних кадрів.

Голови МО

Кл. керівник

Крайник Л.Г

Крайник Л.Г.

Крайник Л.Г.

 Петренко С.М.

Петренко С.М.

Квітень

1. Стан підготовки до поточного ремонту школи.

2. Організація роботи з благоустрою території

школи, прилеглої території (10 м).

3. Стан підготовки до державної підсумкової

атестації та навчальної практики учнів.

4. Система роботи щодо контролю за станом

відвідування учнями школи.

5. Стан   охорони  праці   на спортивному майданчику

Богомол С. А.

Петренко С. М.

Крайник Л.Г.

Крайник Л.Г.

Петренко С. М.

Вч фіз..вих.

Травень

1. Стан організації харчування та медичного

обслуговування учнів

2. Звіт про стан набору учнів до 1 класу.

3. Про підсумки атестації педагогічних працівників.

Проходження курсової перепідготовки.

4. Стан виховної роботи. Звіт класних керівників про виконання планів виховної роботи за ІІ семестр.

5. Завершення    навчального    року    та

оформлення      необхідної      шкільної

документації.

7. Результативність     роботи     вчителів

початкових класів та рівень підготовки

учнів по закінченню початкової школи.

8. Дотримання вимог Інструкції про переведення

та випуск учнів.

9. Планування роботи на 2015-2016 навчальний рік.

10. Виконання рішень попередніх нарад.

Максюта Л.В.

Богомол С. А.

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

Рубан Ю.В.

Кл.керівники

Петренко С.М.

Крайник Л.Г

Петренко С.М.

Червень

1. Виконання плану ремонтних робіт.

2. Нагородження кращих учнів школи за

підсумками навчального року.

3. Стан виконання програм та планів.

4. Виконання річного плану роботи школи.

5. Підготовка та видача документів про освіту.

6. Підготовка школи до нового навчального року.

7. Підсумки та аналіз виховної, науково-

методичної, навчальної роботи за рік.

8. Профілактика дитячого травматизму.

Крайник Л.Г.

Крайник Л.Г.

Петренко С.М.

Кл. керівник 9 кл.

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

  Рубан Ю.В.

 БЕЗПЕКА ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ: КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ОХОРОНИ

ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО РЕЖИМУ

В ШКОЛІ

з\п

ЗАХОДИ

Термін

виконання

Відповідальні

Контроль

1

Забезпечення безпечних та нешкідливих

умов навчання і виховання учнів

Упродовж

року

Адміністрація

2

Формування в учнів гігієнічних навичок та

основ здорового способу життя на уроках

біології, охорони здоров’я , виховних

годинах, лекторіях: організація лекцій для

старшокласників по профілактиці СНІДу,

наркоманії, алкоголю, тютюнопаління

Постійно

Кл.керівники

Крайник Л.Г.

Максюта Л.В.

Вч.біології

3

Підготовка проекту наказу з охорони праці,

безпеки життєдіяльності і попередження

дитячого травматизму.

До 01.09

Петренко С.М.

4

Призначення наказом по школі

громадського інспектора з охорони праці

До 01.09

Петренко С.М.

5

Контроль за проходженням медкомісії

працівниками школи.

Вересень

Петренко С.М.

Максюта Л.В.

6

Стажування, навчання та перевірка знань

новоприбулих працівників

Постійно,

приступаючи

до роботи

Крайник Л.Г.

7

Інструктаж педпрацівників та інших

працівників школи з охорони праці та

протипожежної безпеки під час навчально-

виховного процесу.

01.09

Крайник Л.Г.

8

Поновлення куточку з охорони праці та

безпеки життєдіяльності у школі.

до 03.09

Крайник Л.Г.

Комісія з ОП

9

Контроль за виконанням правил безпеки

життєдіяльності під час уроків, культурно-

масових заходів, екскурсій, ГПД тощо.

   Один раз на

квартал

Петренко С.М.

Комісія з ОП

10

Контроль за охопленням гарячим

харчуванням учнів.

   Один раз на

квартал

Петренко С.М.

Максюта Л.В.

11

Контроль за санітарним станом кабінетів,

повітряним режимом.

   Щомісяця

Максюта Л.В.

Кл.керівники

12

Перевірка класів, спортивних споруд, територій,складських приміщень

по дотриманню правил протипожежної безпеки.

  Один раз на

  квартал –акт

Петренко С.М.

Члени комісії

13

Забезпечення додержання санітарно-

гігієнічних норм під час навчально-

виховного процесу:

- розклад уроків

- освітлювальний режим

- провітрювання кабінетів та вологе

прибирання

- дезинфекція санвузлів та інших

приміщень

- дотримання карантинного режиму

1 раз на

семестр

1 раз на

квартал

за потребою

    Петренко С.М.

Максюта Л.В.

Крайник Л.В.

14

Забезпечення на належному рівні

чергування учителів під час перерв.

    Постійно

Крайник Л.Г.

15

Проведення тижня знань з основ безпеки

життєдіяльності

     Вересень

Вчитель ОБЖД

16

Забезпечення проходження медичних

оглядів кожним учнем.

      Вересень-

жовтень

Кл. керівники

Максюта Л.В.

17

Контроль за робочим станом вогнегасників

та наявністю їх в належних місцях.

Один раз

на квартал

Адміністрація

18

Забезпечення техперсоналу спецодягом,

гумовими рукавицями, миючими засобами та інвентарем в достатній кількості.

    Постійно

Адміністрація

19

Організація харчування учнів згідно зі

встановленими нормативними документами.

     Вересень

Петренко С.М.

20

Придбання хлорного вапна в достатній

кількості.

  до 01.10

Адміністрація

21

Контроль за виконанням наказу по школі

“Про відповідальність працівників школи з

збереження життя і здоров’я дітей”.

  Один раз на

      семестр

    Крайник Л.Г.

22

Контроль за своєчасним проходженням

медогляду працівниками школи.

 Один раз на

     квартал

Максюта Л. В.

23

Контроль за протиепідемічним режимом у

школі.

   Постійно

Максюта Л.В.

24

Ревізія замків в дверях пожежних виходів.

   до 02.10

Робітник по ремонту

25

Оформлення листків здоров’я.

  до 02.10

Максюта Л.В.

Кл. керівники

26

Контроль за дотриманням норм і вимог

охорони праці та протипожежної безпеки в

осінньо-зимовий період

Жовтень-

лютий

Крайник Л.Г.

27

Перевірка стану електричних розеток,

електропроводок, рубильників.

 Один раз на

        чверть

Явушенко  В.П.

28

Контроль за вивезенням легкозаймистого

сміття (листя, папір).

  Постійно

Техперсонал

29

Протипожежний контроль під час

проведення масових заходів.

  Постійно

Робітник по ремонту

30

Виробнича нарада: “Охорона здоров’я учнів.

Стан та шляхи покращення санітарно-

гігієнічного режиму школи”

Грудень

Петренко С.М.

Максюта Л.В.

31

Інструктаж непедпрацівників з охорони

праці та протипожежної безпеки під час

навчально-виховного процесу.

01.12

Крайник Л.Г.

32

Проведення тижня знань з основ безпеки

життєдіяльності

Грудень

Рубан Ю.В.

33

Контроль за виконанням наказів з охорони

праці

  За планом

   Петренко С.М.

34

Підготовка проекту наказу по школі “Про стан охорони праці, безпеки життєдіяльності,протипожежної безпеки за підсумками 2019 року”

Грудень

  Петренко С.М.

35

Інструктаж педпрацівників з охорони праці

та протипожежної безпеки під час

навчально-виховного процесу.

11.01

   Крайник Л.Г.

36

Участь в районному етапі Всеукраїнського

огляду-конкурсу стану умов і охорони праці

Січень

Крайник Л.Г.

Богомол С.А.

37

Контроль за дотриманням норм і вимог

охорони праці та протипожежної безпеки під

час весняно-літнього періоду

Березень-

серпень

  Петренко С.М.

    Крайник Л.Г.

38

Перевірка стану охорони праці в школі.

  Один раз на

      квартал

Комісія з ОП

39

Проведення інструктажів з учнями школи з

безпеки життєдіяльності та протипожежної

безпеки під час канікул.

 Протягом

       року

Класні

Керівники, Крайник Л.Г.

40

Інструктажі з працівниками пришкільного

табору, з охорони праці, безпеки

життєдіяльності і попередження дитячого

травматизму.

Травень

Крайник Л.Г.

41

Проведення оздоровлення учнів в літньому

пришкільному таборі.

Червень

Крайник Л.Г.

Кл. керівники

42

Інструктаж непедпрацівників з охорони

праці та протипожежної безпеки під час

проведення ремонтних робіт.

01.06

Крайник Л.Г.

43

Підготовка проекту наказу по школі “Про стан

охорони праці, безпеки життєдіяльності,

протипожежної безпеки за підсумками 2019-20 н.р.”

до 08.06

   Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Контроль

1. Підготовка проекту наказу “Про підсумки

ЦЗ в 2019 р. та організацію роботи з

цивільного захисту в школі в 2020 р.”,

забезпечення його виконання.

2. Підготовка проектів інших наказів по ЦЗ в

школі у 2019-2020 н.р. та забезпечення їх

виконання.

3. Поновлення куточка “Цивільний захист”

для учнів та працівників.

4. Ознайомлення     особового     складу

працівників з планом ЦЗ та інструкцією у

разі   виникнення   аварій,   катастроф,

стихійних лих тощо.

5. Перевірка на запасних виходах наявності

табличок “Пожежний вихід”, розміщення в

коридорах школи плану евакуації дітей та

вчителів у випадках надзвичайних ситуацій,

а також Правил евакуації.

6. Обов’язкове вивчення з учнями на уроках

“Основи здоров’я” плану та порядку дій на

випадок надзвичайних ситуацій.

7. Підготовка проекту та контроль виконання

наказу “Про підготовку та проведення Дня

ЦЗ в школі”.

8. Підготовка   команди   сандружинниць

5-9-х класів для участі в змаганнях до

Дня ЦЗ.

9. Виготовлення   найпростіших    засобів

захисту органів дихання для проведення

практичних занять.

10. Проведення конкурсу санітарних листків з

цивільної оборони.

11. Підготовка проекту наказу “Про підсумки

Дня ЦЗ в школі у 2019-2020 навчальному

році”

січень

січень

лютий

лютий-

березень

березень

лютий-

березень

квітень

квітень

до 10.04

до 10.04

квітень

Петренко С.М.

Петренко С.М.

Рубан Ю.В.

Петренко С.М.

Брага С.І.

Рубан Ю.В.

Петренко С.М.

Максюта Л.В.

Кл. керівники

Кл. керівники

Петренко С.М.

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ 5 клас

Дорога у 5 клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності (адаптація учнів

5 класу до навчання в основній школі).

 Жовтень                                            Крайник Л.Г.

                                                           

                                                            Кл.керівник 5-го класу

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ 4 клас

Розуміння вчителями психології учня – запорука ефективного уроку і збереження психолог-педагогічого лмату в школі

Березень                                            Крайник Л.Г.

                                                           

                                                            Кл.керівник 4-го класу

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ

з/п

ЗАХОДИ

Термін

виконання

Відповідальний

Контроль

1

Поновлення банку даних

обдарованих дітей

вересень

Крайник Л.Г.

2

Залучення обдарованих дітей до

роботи гуртків та факультативів

вересень

Учителі-

предметники

3

Індивідуальна підготовка учнів

до предметних олімпіад

вересень-

жовтень

Учителі-

предметники

4

Підготовка проектів наказів про

участь школярів в олімпіадах з

предметів.

вересень-

жовтень

Петренко С.М.

5

Участь школярів у І, ІІ, ІІІетапах

предметних олімпіад з базових

дисциплін .

жовтень-березень

Учителі-

предметники

6

Участь школярів у конкурсах:

 - Міжнародний конкурс знавців

української мови ім. П.Яцика

- Міжнародний інтерактивний

математичний конкурс "Кенгуру"

- Інтерактивний природничий

конкурс "Колосок";

- Міжнародний конкурс з

інформатики та комп’ютерної

грамотності «Бобер»;

- Міжнародний учнівський

конкурс юних істориків

"Лелека";

- Всеукраїнський фізичний

конкурс "Левеня";

- Конкурси, організовані

управлінням освіти,

департаментом освіти і науки.

жовтень-

квітень

Учителі-

предметники

7

Впровадження інтерактивних

методик у викладання дисциплін.

Упродовж

року

Учителі-

предметники

8

Аналіз результативності участі

учнів у І та ІІ етапах

всеукраїнських учнівських

олімпіад на засіданнях МО

до 11.01.

Петренко С.М.

9

Аналіз ефективності роботи з обдарованими дітьми

січень

Крайник Л.Г.

10

Методична рада на тему: «Аналіз

результативності виступу учнів

у ІІ етапі Всеукраїнських

учнівських олімпіад із базових

дисциплін.

лютий

Петренко С.М.

Міщенко Н.Ф.

11

Тематичні консультації для

батьків « Сім’я та обдарована

дитина” .

лютий

Адміністрація

12

Нарада при директорі «Вчителі-

наставники обдарованих дітей» .

березень

Петренко С.М.

13

Підготовка проекту наказу

„Підсумки участі учнів в

предметних олімпіадах».

до 29.04

Петренко С.М.

14

Аналіз роботи МО з

обдарованими учнями

травень

Голови МО

15

Створення творчої групи для

планування роботи з

обдарованими учнями на

наступний навчальний рік.

травень

Крайник Л.Г.

16

Підготовка проекту наказу

„Ефективність організації роботи

з обдарованими учнями”

травень

Петренко С.М.

17

Нагородження переможців ІІ

етапу Всеукраїнських

учнівських олімпіад із базових

дисциплін на святі «Останній

дзвоник»

травень

Петренко С.М.

18

Навчання обдарованих дітей

навичкам психологічної

стабільності та психорегуляції

Упродовж

року

Практичний

психолог

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РАД

Місяць

Тема

Відповідальний

Контроль

1. Серпень

 1. Вибори секретаря педради
 2. Аналіз роботи закладу за попередній навчальний рік.Основні завдання і напрямки роботи пед.. колективу в новому навчальному році.
 3. Затвердження плану роботи школи на 2019-2020 н.р., навчального плану, правил внутрішньо шкільного розпорядку, режиму роботи школи, розкладу уроків.
 4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 5. Про розподіл тижневого навантаження вчителів.
 6. Про оцінювання учнів 2-х класів у ІІ семестрі 2019-2020н. р.
 7. Про організацію індивідуального навчання  у 1 та 6 класі.
 8. Про організацію харчування учнів

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

2. Жовтень

1. Погодження списків педагогічних працівників, які підлягають атестації у 2019-2020 н. р.

2.Про результати медичного огляду учнів.

3. Формування здоров'язберігаючих компетентностей школяра

4. Про організацію харчування.

5. Про виконання рішень попередньої педради.

6.Про план реалізації заходів проти боулінгу.

Крайник Л.Г.

Максюта Л. В.

Задорожна С. І.

Брага С. І.

Рубан Ю.В.

3. Січень

  1. Про виконання рішень попередньої педради

2. Про стан роботи з ОП, БЖД, ППБ за

підсумками 2019 р. та завдання на 2020 р.

3. Про наслідки навчально-виховної роботи за І семестр 2019-2020 н.р.

4. Про стан викладання фізики, англійської мови та стан виховної роботи

5. НУШ – простір освітніх можливостей.

 1. Про виконання рішень попередньої педради.

2. Забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи як одна з основних умов реалізації гуманної педагогіки.

3. Про стан виконання інформатики

Крайник Л.Г.

Петренко С.М. Рубан Ю.В.

Кл.керівники

Петренко С. М.

Крайник Л. Г.

5.Березень6. Квітень

1. Про стан організації харчування в школі.

2. Про підготовку до проведення ДПА в 4, 9-му класі та перелік предметів ДПА в 9 класі 2019-2020 н.р.

3. Творчий звіт учителів, що атестуються.

Підсумки атестації.

4. Про стан виконання рішень попередньої

педради.

5.Формування дотримуватись здорового способу життя на уроках фізичної культури

 1. Про стан виконання рішень попередньої

педради.

 1. Про затвердження складу комісі з ДПА та розкладу ДПА в 4, 9 класах.
 2. Про реалізація заходів, спрямованих на попередження злочинності серед учнів

Крайник Л.Г.

Петренко С.М.

МироненкоІ.В

Вч.які атестуються

Петренко С.М.

Савченко В. В.

Богомол С.А.

Максюта Л. В.

Перенко С. М.

Крайник Л.Г.

Рубан Ю. В.

Класні керівники

5. Травень

1. Про виконання навчальних програм

2. Про допуск учнів до ДПА.

3. Про організацію літнього оздоровлення

дітей.

4. Про нагородження учнів Похвальними

грамотами та листами.

5. Про підготовку до організованого закінчення навчального року, ознайомлення із нормативними документами про закінчення навчального року.

6.Про затвердження педагогічного досвіду

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

6. Червень

1. Про переведення та випуск учнів.

2.Про підсумки літньої навчальної практики та перевід учнів 5-8 кл.до наступних класів

3. Про обговорення планування роботи школи на 2020-2021 н.р.

5. Про стан виконання рішень попередньої

педради.

Петренко С.М.

Крайник Л.Г.

 ТЕМАТИЧНІ МІСЯЧНИКИ, ДЕКАДИ, ТИЖНІ, СВЯТА

№ з/п

Заходи

Термін виконання

Відповідальні

Контроль

1

Участь в районних та міських семінарах та нарадах заступників директорів з питань виховної роботи

Постійно

Крайник Л.Г.

2

Участь в районних семінарах педагогів-організаторів

Постійно

Рубан Ю.В.

3

Участь в районних семінарах лідерів учнівського самоврядування

Постійно

Рубан Ю.В.

ВЕРЕСЕНЬ

1

День знань:

 • Святкова лінійка;
 • Перший урок

01.09

ЗНВР

Пед – орг.

Кл.керівники

2

Місячник безпеки дорожнього руху “Увага! Діти на дорозі ”

серпень

вересень

Кл.керівники

3

Тиждень  знань з безпеки руху «Мова вулиці»

вересень

І тиждень

Класоводи

Кл.керівники

4

Збір  інформації про дітей пільгових категорій; неблагополучних сімей та учнів, схильних до правопорушень; зайнятість учнів в позаурочний час

вересень

ЗНВР

Пед – орг.

Психолог Класоводи

Кл.керівники

5

Олімпійський тиждень

вересень

ІІ тиждень

ЗНВР

Уч. фіз.культ

6

Акція «Грані добра»

вересень

Пед – орг. Класоводи

Кл.керівники

7

Тиждень патріотичного виховання

 • Флеш – моб «Голуб миру»
 • відзначення 74 - річниці Дня визволення Полтавщини

вересень

ЗНВР

Пед -Орг

Кл.керівники

8

Тематичні лінійка  «Сердечні вітання для вчителів»  до Дня  працівників освіти

29 вересня

Вч. музики

Пед – орг.

Кл.керівники

ЖОВТЕНЬ

1

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек  «Шкільна бібліотека – за здоровий спосіб життя»

 жовтень

Бібліотекар

2

Екскурсія на садибу О.Гончара

( до 100 річчя письменника)

жовтень

Вчителі укр. мови та літератури

3

День милосердя.

 • Акція «У добрі справи ти вклади прекрасні прояви душі»

жовтень

Педагог-організатор

Кл.керівник

4

14 жовтня –День захисника України

                День українського козацтва

 • Допомога воїнам АТО
 • Прийом в козачата

жовтень

Класоводи

Кл.керівники

Кл. 1 класу

Пед - орг.

5

До 73-річниці  визволення України від німецько-фашистських загарбників

 • Тематична шкільна лінійка
 • Зустрічі з учасниками АТО

жовтень

Вч. історії

Кл.керівники

6

Робота за планом осінніх канікул (за окремим планом)

30.10 -05.11

Кл.керівники

Пед-орг.

ЛИСТОПАД

1

Місячник “За здоровий спосіб життя”

листопад

Шк.медсестр

кл.керівники

2

День української писемності та мови

 • Поетичний марафон

листопад

Вч. укр мови

3

Участь у Всеукранському  конкурсі знавців укр. мови ім. П. Яцика

листопад-лютий

Вч. укр мови

Класоводи

4

Фотовиставка до 100 –річчя української революції «Хай буде Україна вільною»

листопад

Вч. історії

5

 Вшанування 85- річниці  пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

 • Тематична шкільна лінійка
 • Акція « Свічка пам¢яті»
 • Участь у селищній молебені

листопад

Вч. історії

кл.керівники

6

Тематичні класні години» СНІД: чи можна йому запобігти?»

листопад-

грудень

Кл.керівники

7

Місячник правових знань

(за окремим планом)

листопад-

грудень

Кл.керівник

Вч. історії і права

ГРУДЕНЬ

1

Акція “ Милосердя “ до Дня інвалідів

01.12

Класоводи

кл.керівники

2

Участь в екологічній акції

“З турботою про птахів “

Грудень

Вч  біології

Кл.керівники

3

Проведення конкурсу “Нумо, юнаки!” (до Дня збройних сил України)

06.12

учитель ф-ри

4

Всеукраїнський тиждень права

 • Анкетування «Як захищені права дитини в школі»
 • Тематичні класні години «Підліток і закон»;
 • Зустрічі з працівниками юстиції

До 10 грудня

Кл.керівники

Вч. історії і права

5

Новорічні свята та заходи

грудень-

січень

Класоводи

кл.керівники,

організатор

6

Участь в міських та районних Новорічних святах для дітей та юнацтва

грудень

ЗНВР

Організатор

Кл.керівники

7

Робота за планом зимових канікул

25.12-

09. 01

класоводи

Кл.керівники

СІЧЕНЬ

1

Заходи, присвячені Героям Крут та

Дню Соборності України

22.01

29.01

Вчитель історії

Кл.керівники

2

Підготовка до огляду – конкурсу художньої самодіяльності «Веселка 2018»

Січень - лютий

ЗНВР

Організатор

Вч. музики

3

Участь в  екологічній акції “З турботою про птахів” в рамках Всеукраїнської програми “Збережи світ навколо”

січень

Вч  біології

організатор

Кл.керівники

ЛЮТИЙ

1

Участь в районному конкурсі на кращу модель правової освіти

лютий

ЗНВР

Вч. історії та права

2

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми

лютий

Соц – психол

Служба

3

Річниця революції Гідності.

День пам'яті героїв Небесної Сотні

20 лютого

Класоводи

кл.керівники

4

Семінар – практикум « Підтримайте свою дитину – і ви будете пишатися нею»

лютий

Соц – психол

служба

кл.керівники

5

Заходи до Міжнародного дня рідної мови  «І щоб здавалося слова...»

21.02

Вчителі укр. мови та літ. 

Класоводи

кл.керівники

6

Участь в районному конкурсі читців Шевченківської поезії

лютий

Вчителі укр. 

Класоводи

кл.керівники

БЕРЕЗЕНЬ

1

Шевченківські дні у школі 

 • Літературні читання

   9-10 березня

Вч. укр мови

кл.керівники

2

Проведення  ранку, присвяченого міжнародному жіночому дню

березень

Класоводи

3

Проведення природоохоронної акції  ”Первоцвіти”

березень

Вч  біології

4

Тиждень дитячої та юнацької книги

березень

Бібліотекар

5

Участь в районному етапі  огляду - конкурсу худ. самодіяльності

« Веселка 2018»

березень

Організатор

6

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

 • Випуск бюлетеня «Небезпека поруч»
 • Інтерактивні вправи «Здоров'я від і до»

березень

Шкільна медсестра

кл.керівники

7

Тренінгові заняття для учнів та батьків «Плекаємо здоров'я душі»

березень

Психолог

8

Підготовка та проведення весняних канікул

26.03 –

01.04

Кл. керівник

Організатор

КВІТЕНЬ

1

Проведення шкільного конкурсу читців  гумористичних творів

“Друзі хорошого настрою”

1 квітня

Бібліотекар

Кл. керівник

Класоводи

2

Акція «Примножуємо зелений світ планети»

квітень

кл.керівники

Вч  біології

3

Великодня листівка. Писанка

 квітень

Класоводи

Вих.  ГПД

4

Профорієнтаційна робота

квітень

Психолог

5

Тиждень охорони праці та Всесвітній день охорони праці

 (за окремим планом)

18.04 -28.04

ЗНВР

6

Толока присвячена Всесвітньому Дню довкілля. Участь у акції «Чисте селище»

квітень

Кл.керівники

7

Відзначення роковин Чорнобильської катастрофи

26.04

ЗНВР

Кл.керівники

ТРАВЕНЬ

1

Декада Пам’яті. Заходи з нагоди  73 річниці Дня пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни

До 09.05

ЗНВР

Кл.керівники

2

Заходи до Дня Землі. Проведення природоохоронної акції:” Збережемо нашу планету”

травень

Вч  біології

класоводи

Кл.керівники

3

Патріотичний шлеш – моб до Дня вишиванки

18 травня

Пед – орг.

4

Стріт – арт «Земля моєї мрії» до Дня Європи

19 травня

Класоводи

кл.керівники

5

День ЦЗ в школі

травень

Дирекція

6

Організація літнього оздоровлення дітей

Протягом місяця

ЗНВР

кл.керівники

7

Свято Останнього дзвоника

26.05

ЗНВР

Пед – орг.

ЧЕРВЕНЬ-ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ

1

Організація та проведення  заходів до Дня захисту дітей “Найбільше диво на Землі –дитина “

 • участь у районному святі

червень

ЗНВР

2

Робота оздоровчого табору

червень

ЗНВР

Нач.  Табору

3

Випускний вечір

червень

ЗНВР

кл. кер 9 кл.

організатор

4

Участь у заходах до Дня Конституції України

28.06

ЗНВР

5

Участь в заходах, присвячених Дню Незалежності України та Дню Прапора

23-24.08

ЗНВР

                                          

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.