Новини проекту
Вітаємо переможців розіграшу!
Запрошуємо на навчання!
Вітаємо з прийдешніми святами!
Вітаємо з Днем працівників освіти!
Яскравий жовтень з E-schools. PRO!
Розіграш подарунків до Дня працівників освіти
Знижка для дітей і дорослих на квитки до музею
Музей "Становлення української нації"
Обов'язково створіть "Розклад навчальних періодів"
Розроблено порядок проведення моніторингу якості освіти

Прозорість та відкритість

Дата: 27 листопада 2017 о 21:25, Оновлено 11 грудня 2017 о 17:08

Свідотство про атестацію навчального закладу

Освітні програми

філії «Білицька загальноосвітня школи І-ІІ ступенів № 3»
      опорного закладу « Білицька загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів № 1»
 Кобеляцької районної ради Полтавської області 

Робочий навчальний план Білицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 на 2017/2018 навчальний рік складено відповідно до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних  закладів та організацій навчально-виховного процесу (ДСанПін 5.5.2.008-01),  на підставі рекомендацій листів Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

 • для 1-4-х класів – за Типовими навчальними планами  початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 10.06.2011 №572 (зі змінами,);
 • для 5-9-х класів – за Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  від 03.04.2012 №409 ( із змінами ).

Мова навчання - українська.

ІІ. ПОРЯДОК ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ  НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

    Методологічною основою загальної середньої освіти є пріоритет загальнолюдських і національних цінностей, переорієнтація навчально - виховного процесу на особистість дитини. Особлива увага приділятиметься вивченню української мови, історії та культури, становлення української державності, опанування англійською мовою, комп'ютерної грамоти.

          ПОЧАТКОВА  ШКОЛА

Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» з метою впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р.    № 462  «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

    ОСНОВНА  ШКОЛА

Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня розро­блені на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

Типові навчальні плани основної школи передбачають реалізацію осві­тніх галузей Базового навчального плану через навчальні предмети. Вони охоплюють інваріантну складову .

 

                         Додаток 1

 до наказу МОН України від 10.06.2011 № 572

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для  1-4-х класів Білицької  ЗОШ  І-ІІ ступенів№ 3 на 2017/2018 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

Мова і література

Українська мова

7

7

7

7

Англійська мова

1

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

4

Природознавство 

Природознавство

2

2

2

2

суспільствознавство

Я у світі

-

-

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

Технології

Трудове навчання

Інформатика

1

-

1

1

1

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

3

Усього

18+3

20+3

21+3

21+3

Варіативна складова

Христ. етика

1

1

1

Гранично допустиме

(20)18

(22)20

(23)21

(23)21

Всього годин:

21

24

25

25

Завідувач філією                  С. Петренко

Додаток 1

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 № 664,

із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 12.12.2014 № 1465, наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 № 855)

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

для 5-9-х класів Білицької ЗОШ І-ІІ ст. № 3 на 2017-2018 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

3

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28,5+3

30+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

3

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3

30+3

30,5+3

31,5+3

33+3

Завідувач філією                                                                            С.Петренко

ПОЛОЖЕННЯ

про загальноосвітню школу І-ІІ ступенів № 3  смт. Білики Кобеляцької районної ради Полтавської області – філію освітнього опорного закладу Білицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3» Кобеляцької районної ради Полтавської  області – філія опорного закладу – « Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області» опорна школа (далі – Філія) забезпечує реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.

1.2. Філія не має статусу юридичної особи та діє на підставі установчих документів затверджених засновником опорного закладу.

1.3. Філія знаходиться на території Білицької селищної ради, адреса філії: 39221, Полтавської область, Кобеляцького район, смт. Білики, вул. Шкільна, 29 , телефон (05343) 9-42-55.

1.4. Філія «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3» Кобеляцької районної ради  в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, Статутом опорного закладу – «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області», своїм Положенням.

1.5. Це Положення підлягає затвердженню у порядку, визначеному засновником. Трудовий розпорядок філії визначається правилами внутрішнього розпорядку, розробленим на основі чинного законодавства.

1.6. Рішення про реорганізацію або ліквідацію філії приймає Кобеляцька районна рада відповідно вимог законодавства.

 1.7. Метою філії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти,   забезпечення всебічного розвитку особи.

1.8. Головними завданнями філії є:
- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови та національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
- формування й розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості; особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини й громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини й громадянина;розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство;
- забезпечення оптимальних умов для розумового, морального, емоційного, фізичного розвитку дітей на основі наукового вивчення їхніх індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів;
- соціальний та матеріальний захист творчо обдарованої молоді.

1.7. Філія утворюється з метою:

- забезпечення рівного доступу осіб до якісної освіти;

- створення умов для здобуття особами базової загальної середньої освіти, впровадження допрофільної підготовки навчання, поглибленого вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи, а також допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання;

- раціонального і ефективного використання наявних ресурсів суб’єктів округу, їх модернізації.

    1.8. Головними завданнями філії є:

 • забезпечення реалізації права громадян на базову загальну серед­ню освіту;
 • виховання громадянина України;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав та свобод людини і громадянина почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

·        розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

·        реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

·        виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

·        створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

       1.9. Основними повноваженнями і напрямками діяльності філії є:

       - організація навчально-виховного процесу, обрання форм і методів навчання та виховання;

     - навчально-виховна, методична та господарська діяльність.

1.10. Філія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством України  та   Положенням про філію.
1.11. Філія несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
<>-------------ІІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

2.1. Навчально-виховний процес у філії - це система організаційних педагогічних, методичних і виховних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань базової загальної середньої освіти відповідно до державних стандартів та вимог.

Навчально-виховний процес у філії ґрунтується на засадах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, громадянської свідомості, незалежності від політичних, громадських, релігійних об'єднань; інтегративності, єдності навчання і виховання, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів та батьків, представників підприємств, установ, організацій в інтересах особистості, суспільства, держави.

2.2. Навчально-виховний процес у філії включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну підготовку, виховну роботу з учнями і здійснюється згідно з робочими навчальними планами і програмами, розробленими керівництвом опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  Кобеляцької районної ради Полтавської області» на основі Типових навчальних планів і програм та затвердженими Міністерством освіти і науки України, з урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті базової загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня та затверджуються в установленому порядку.

2.3. Зарахування учнів (вихованців) до філії здійснюється відповідно до законодавства та оформлюється наказом завідуючого філії « Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 3»  Кобеляцької районної ради Полтавської області

2.4. Загальноосвітня підготовка учнів у філії здійснюється відповідно до державних стандартів базової загальної середньої освіти з урахуванням допрофільного навчання.

2.5. Філія обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Індивідуальне та екстернатне навчання організовуються у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки України.

2.6. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи філії встановлюється директором опорного закладу Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Розклад уроків філії складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог і затверджується директором опорного закладу.

2.7. Відволікання учнів за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

2.8. Навчальний час учня визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм базової загальної середньої освіти. Обліковими одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин, з перервами між ними не менше 10 хвилин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 7 академічних годин;

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 35 академічних годин;

- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 35 навчальних тижнів.

Відвідування занять учнями філії є обов'язковими.

2.9. Визначення навчальних досягнень учнів філії здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладів та заносяться до класних журналів.

2.10. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів філії встановлюються діючими навчальними програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України.

2.11. У філії здійснюється ступеневе навчання учнів (І ступінь – початкова школа, ІІ ступінь – основна школа). Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною завершеністю і знаннями, уміннями, навичками. Навчання у філії завершується видачею учням свідоцтва про базову загальну середню освіту встановленого зразка.

2.12.Навчання у філії здійснюється українською мовою.

2.13. Навчально-методична організація навчального процесу у філії здійснюється через педагогічну раду, циклові методичні об'єднання педагогічних працівників філії.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учень філії - це особа, яка навчається в цьому загальноосвітньому навчальному закладі. Зарахування учнів до філії здійснюється, як правило, з 6 років.

3.2. Права і обов'язки учнів філії визначаються законодавством України, Статутом опорної школи Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області та цим Положенням.

3.3. Учні філії мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчальною, матеріальною, спортивною базами навчального закладу;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах навчально-виховної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо, у роботі органів учнівського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально - виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

         - на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні філії зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, під­вищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог Статуту опорного закладу Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- виконувати інші розпорядження адміністрації філії, що не суперечать законодавству України.

3.5. Збитки, що навмисно заподіяні учнями філії закладу відшкодовуються ними за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

3.6. За досягнення високих результатів у навчанні, за активну участь у житті навчального закладу та за інші досягнення у філії застосовуються наступні форми морального та матеріального заохочення учнів: подяка, нагородження грамотою, запис в Почесну книгу філії, преміювання.

IV. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЛІЇ

4.1. Педагогічними працівниками філії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість її роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

4.2. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

4.3. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе­риментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

 - підвищення кваліфікації, перепідготовку;

 - отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово - побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.4. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

4.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників директор опорного закладу Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області.

Педагогічні працівники філії працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової угоди, згідно із законодавством України.

4.6. Для визначення відповідності педагогічних працівників займаним посадам, рівня кваліфікації проводиться їх атестація. Періодичність атестації та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки України. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи згідно з законодавством України.

4.7. Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною характеристикою, що затверджується в установленому порядку.

4.8. Педагогічні працівники філії несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України.

V. УПРАВЛІННЯ ФІЛІЄЮ

5.1. Управління філією здійснюється відділом освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації, засновником, адміністрацією опорного закладу Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області.

5.2.Безпосереднє керівництво філією опорного закладу здійснює завідувач філією та його заступник відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області та Положення про філію.

5.3. Завідуючий філією:

а) організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

б) діє від імені філії;

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати діяльності філії;

г) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників, учнів, для використання і впровадження ними прогресивних форм і методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних експериментів;

д) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання;

е) спільно з профспілковою групою розробляє і затверджує правила внутрішнього розпорядку філії;

є) щорічно звітує про результати роботи на зборах трудового колективу.

5.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування філії є загальні збори (конференція) колективу філії, які правомочні приймати рішення за участю не менш як двох третин від кількості працівників.

Колектив філії складають громадяни, які беруть участь в його роботі на підставі трудового договору, а також інших форм трудових відносин між громадянином та закладом.

5.5. Загальні збори (конференція) уповноважені :

- приймати положення філії та вносити пропозиції щодо змін та доповнень до нього ;

- брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та розвитку філії, додаткових коштів та зміцнення матеріально-технічної бази філії;

- вносити пропозиції щодо кандидатур на посаду завідуючого філії;

- вносити пропозиції щодо представників філії до складу конкурсних комісій при заміщенні вакантної посади завідуючого філії;

- обговорювати правила внутрішнього розпорядку;

- обирати комісію з трудових спорів;

- заслуховувати звіт завідуючого філії ;

- приймати колективну угоду.

5.6. Загальні збори (конференція) колективу філії скликаються не менше одного разу на рік.

5.7. Рішення загальних зборів (конференції) колективу філії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини з присутніх на них. Рішення загальних зборів (конференції) колективу філії носить дорадчий характер.

5.8. Наказом завідуючого створюється педагогічна рада, яка розглядає питання організації та здійснення навчально-виробничого процесу, головою якої є завідуючий філії.

5.9. Філія забезпечує ведення діловодства в установленому порядку, звітує за результатами своєї діяльності, подає у визначені органи та встановлені терміни статистичні та інші передбачені відомості.

VI. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ФІЛІЇ

6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України.

6.2. Обсяги бюджетного фінансування філії не можуть зменшуватись або припинятись за наявності інших джерел фінансування.

6.3. Додаткові джерела фінансування визначаються Законами України «Про освіту», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України.

6.4. Додатковими джерелами фінансування філії є :

- доходи від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання (за дозволом засновника);

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

- інші кошти, що отримані філією за надання платних послуг, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

6.5. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів філії, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення основної освітньої, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.6. Кошти, які надходять філії від здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням, є коштами спеціального фонду філії, які спрямовуються на видатки згідно кошторису затвердженому в установленому порядку.

6.7. Не використані в поточному році спеціальні кошти не можуть бути вилучені з рахунку філії, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.8. Об'єкти права власності філії: будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі опорного закладу Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Кобеляцької районної ради Полтавської області Положення вступає в силу з моменту його затвердження рішенням засновника.

Доповнення та зміни до положення філії вносяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Школу засновано у 1898 році , складається з двох одноповерхових корпусів. Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кімнати, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки  державної  санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини.

У приміщенні школи 9 класних кімнат,  бібліотека,   їдальня,  клас інформатики, кабінет медичного працівника, гардеробна.

В управлінській діяльності використовується 2 комп’ютери. 

Матеріальну забезпеченість ЗОШ складають основні засоби.

Навчально-методичне забезпечення дозволяє в повному  обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює колектив учителів філії «Білицька ЗОШ І-ІІ ст. № 3»
Для поліпшення навчально-матеріальної бази школи, оформлення, покращення санітарно-гігієнічного стану та естетичного вигляду розроблено перспективний план.     

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

     ЗАРАХУВАННЯ УЧНЯ ДО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

    

     Зарахування учнів до закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом завідуючого філії. Зарахування здійснюється без проведення конкурсу (п.7, ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту») і, як правило, відповідно до території обслуговування.

Підставою для зарахування дитини є:

Закон України «Про загальну середню освіту» (стаття 18 пункт 2)

Положення про загальноосвітній навчальний заклад (пункт 22)

 1. Заява  батьків або осіб, які їх замінюють;
 2. Медична    довідка  встановленого  зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).

 1. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка .

Зарахування дітей до 2-9-х класів загальноосвітнього навчального закладу

Як правило, зарахування дітей до перевідних класів здійснюється за умови переводу дитини з одного навчального закладу до іншого. Підставою для зарахування дитини є:

 • заява батьків,
 • копія свідоцтва про народження дитини,
 • медична довідка встановленого зразка (ФОРМА № 086-1/0, затверджена наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682, зі змінами, внесеними наказом МОЗ від 23.05.2012 № 382).
 • особова справа дитини,
 • свідоцтво про базову освіту та додаток до нього  (для учнів 10-11-х класів).

Зразок заяви

Завідувачу філії « Білицька ЗОШ  І-ІІ ступенів № 3» опорного закладу

 «Білицька ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 1» ____________________________________

(ПІБ директора школи)

____________________________________

(ПІБ батька повністю)

прож. ______________________________

тел. ________________________

Заява

Прошу зарахувати мою дитину ____________________________ (ПІБ, дата народження повністю),  до 1-го класу школи. З умовами зарахування ознайомлений. Даю згоду використовувати і обробляти мої персональні дані та дані дитини у порядку, встановленого чинним законодавством. Мова навчання дитини _____________.

До заяви додаю: медичну картку, копію свідоцтва про народження (інші документи за потребою).

Дата

Підпис

Звіт директора школи

Петренко Світлани Миколаївни

за 2016-2017 н.р.

У 2016-2017 навчальному році  робота школи була спрямована на виконання завдань Констутиції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,Указів Президента України «Про  невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,  «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.2010, №926/2010, Концепції національного і громадського виховання, рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі після дипломної педагогічної освіти.

Постанов Кабінету Міністрів України:

- «Державний стандарт початкової загальної середньої освіти» від 20.04 2011 року № 462;

- «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»    від 14.01.2011 року № 24;

- «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 14.06.2000 року №964.

 Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63   «Про затвердження Державних санітарних правил і норм

5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

 Наказів Міністерства освіти і науки України:

- «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів» від 07.04.2005 року №204;

- «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 року № 930 зі змінами від 08.08.2015 року;

- «Про затвердження Положення про Всеукраїнське учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурсами - захисти науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності» від 18.08.1998 року № 305;

- «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 року № 522;

- «Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітніх навчальних закладів» від 14.05.1999 року №139;

  Переліку навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки, для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах.

Структура загальноосвітньої школи №3 відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 Пріоритетними стають особистісно орієнтований,компетентнісний  підходи, які покликані підготувати особистість, спроможну  бути активною, здатною осмислено зберігати, самостійно відтворювати  власну  життєдіяльність, досягти життєвого успіху.

   Першочерговим завданням навчального закладу є задоволення потреб населення території обслуговування, їх національно-культурних, національно-освітніх прав і запитів.  Ці потреби задовольняються  в основному сформованою мережею навчального закладу.

Загальна   інформація    про   школу.

Білицька загальноосвітня школа – загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності, який підпорядковується відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації, діє на підставі положення про філії  Статуту опорної школи .

     Білицька ЗОШ І-ІІ ступенів — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у повній загальній середній освіті, в якій поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології. Школа передбачає вивчення іноземної  мови –  англійської та забезпечує опанування комп’ютерних технологій з 1-го класу.

   

                               Юридична адреса школи:

Україна,  Полтавська область, 
Кобеляцький район,
с. Білики, 
Шкільна (Леніна), 29

E-mail: bilikischool3@meta.ua

Сайт: https://bilitska-zosh3.e-schools.info

        Школа працює за п’ятиденним робочим тижнем у одну зміну.

    У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

 1. Матеріально-технічна база навчального закладу

Школу засновано у 1898 році , складається з двох одноповерхових корпусів. Заклад намагається створити умови для роботи і навчання, відремонтувати та довести до норм та вимог сьогодення навчальні кімнати, оснастити школу новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, наявні висновки  державної  санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини.

У приміщенні школи 9 класних кімнат,  бібліотека,   їдальня,  клас інформатики, кабінет медичного працівника.

 Бракує кімнати для групи продовженого дня. актового залу, спортивної кімнати.

 1. Кадрове забезпечення

   Білицька ЗОШ І-ІІ ст. № 3 укомплектована  педагогічними кадрами. Розстановка кадрів умотивована й раціональна, проводиться відповідно до освітнього рівня, у повній відповідності зі спеціалізацією та п’ятиденним режимом роботи  школи,  з урахуванням творчих здібностей і побажань учителів. Кількість вчителів, класних керівників,  членів адміністрації визначена кількістю класів, робочим навчальним планом  школи та штатним розписом.

   В 2016-2017 навчальному році в школі всього працюючих складало 23 чоловік. З них:  19 вчителі і 4 чолова обслуговуючого персоналу.

Кадрова політика спрямована на створення сприятливих умов для формування дієздатного колективу, розкриття та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя, підвищення його кваліфікаційного рівня.

                

Якісний склад вчителів за категоріями

                                                                                    

                                                             

Забезпеченість  школи педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників.

         Основними мотивами розстановки педагогічних кадрів є:

 • наступність в роботі вчителя;
 • його педагогічний досвід і кваліфікація
 • характер взаємин суб’єктів навчально-виховного процесу.

Освітній та кваліфікаційний рівні педагогічних працівників, практичний досвід педагогічної роботи колективу обумовлюють високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики  в галузі освіти й упровадження  інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Освітній рівень педагогічних працівників

Навчальний рік

Всього педагогічних працівників

З них мають

Вищу освіту

%

Середню спеціальну

%

Навчаються заочно

2014 – 2015

18

 18

 100

 -

 -

-

2015 - 2016

18

 18

 100

 -

 -

-

2016 -2017

19

19

100

Якісний склад учителів за віком

Якісний склад вчителів за педагогічним стажем

Атестація вчителя розглядається адміністрацією навчального закладу як вагомий елемент внутрішкільного контролю і крок до якісної освіти та здійснюється відповідно до нормативних документів. Атестація педагогічних працівників Білицької ЗОШ І-ІІ ст. у 2015/2016 навчальному році здійснювалася відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 р. за № 1417/23949 , та на основі комплексної оцінки професійної діяльності, творчої активності та загальної культури вчителя.

Планування й організація роботи з атестації базувалися на основних принципах, головними з яких є особистісно орієнтований підхід до вчителя, який атестується, гуманність і демократичність взаємин шкільної адміністрації й педагогів, що забезпечує відкритість і колегіальність при проведенні атестації.

Отже, у 2016/2017 навчальному році атестовано 4 педагогів.   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювалося відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки.

Протягом року підвищили свою педагогічну майстерність шляхом курсової перепідготовки при ПОІППО  1  учителя та вихователь ГПД.

Паралельно з курсовою перепідготовкою  організовувалось  навчання учителів на робочому місці, широко запроваджувалися різноманітні форми  самоосвітньої діяльності. Робота всіх методичних підрозділів  школи була спрямована на  створення організаційно-педагогічного забезпечення (мотиваційного, інформаційного, діагностичного, координаційного, психологічного) самоосвітньої діяльності вчителя. 

Роботи з педагогічними кадрами полягала у забезпеченні безперервної освіти педагогічних працівників, підвищенні їх професіоналізму, освітнього загальнокультурного рівнів, удосконаленні науково-методичного, інформаційного забезпечення педагогічної діяльності.

 1. Виконання   Інструкції   з  обліку  дітей  шкільного 

віку.

       На  початок 2016-2017  навчального  року  у  школі  навчалося   76 учнів. Укомплектовано  9  класів  із  середньою  наповнюваністю  15  учнів.         У    перший  клас  зараховано  10  учнів, усього учнів 1-4 класів -38, працює  1  ГПД. У  5-9 класах – 37 учні.

Згідно   Інструкції   з  обліку  дітей  і  підлітків  шкільного  віку  у  визначеному  мікрорайоні  всі  учні  шкільного  віку  охоплені  навчанням.

За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, закріплені вулиці по мікрорайону школи. Щорічно вчителями школи складають і впорядковуються списки дітей від народження до 18 років.

          З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно “Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах”, було організовано індивідуальне навчання для учениці 4 класу Мартиненко Поліни (за програмою 4 класу).

Згідно з діючим законодавством діти пільгових категорій, що навчаються у школі, користуються соціальною підтримкою. Два рази на рік складаються та поновлюються списки учнів соціально-незахищених категорій. Кількість дітей у наші школі становить:

•  позбавлених батьківського піклування – 1;

• інвалідів – 3;

• малозабезпечених сімей – 7, у них – 11 дітей ;

• неповних сімей – 15, у них  - 18 дітей;

• багатодітних сімей – 13, у них – 21 дитина.

    Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи.

Колектив школи  цілеспрямовано  проводив  роботу  щодо  охорони  прав 

дитини.   Правовиховна робота в школі включала  в себе роботу з учнями, батьками та правоосвітню роботу з працівниками школи.        

 Класоводи та класні керівники згідно планів виховної роботи проводили бесіди та класні години на правову тематику.

У школі діє штаб з профілактики правопорушень, де зокрема, розглядались питання відвідування учнями школи, поведінку учнів, проблеми правильного використання учніми вільного часу.

Практичний психолог знайомив класних керівників з особливостями профілактичної роботи по виявленню негативних проявів серед підлітків.

Питання прововиховної роботи розглядалися і на засіданні методичного обєднання класних керівників.

 У 2015-2016 н. р. у школі запрацював правовий лекторій, де розглядались питання прав людини, правопорушень та юридичної відповідальності.

 В межах Всеукраїнського тижня права проводились класні години «Права дитини», правовий тренінг « Як нестати жертвою злочину», конкурс на кращого знавця права.

  У школі працює правовий клуб «Феміда» (7-9 кл.). Члени клубу випускали правовий бюлетень, переглядали презентації, проводили соціологічне опитування «Діти та молодь про свої права».

 На загальношкільних батьківських зборах розглядалось питання по передження правопорушень серед неповнолітніх та заходи по збереженню життя та здоров’я дітей.

5. Організація    роботи з  обдарованими  дітьми.

                             Від  природи     діти  допитливі   й  сповнені    бажання  вчитися.  У    кожної дитини    є  здібності  й  таланти, але  для  того, щоб  вони  могли    розвинутись  необхідне    розумне  керівництво   з  боку 

 школи, родини    й  позашкільних  заходів. Усе   це   ланки   однієї  системи,    що  здатні  розвивати    в  дітей  рухливість   і    гнучкість   мислення, учити  дітей   розмірковувати, творчо  підходити  до  розв’язання   проблем; не  зубрити, а  мислити, самостійно  робити  висновки  і в  результаті    отримувати   задоволення   від  навчання .     

  Обдарована  дитина  -    це  дитина, яка  вміє  розв’язати  всі  свої  проблеми    самотужки, знає  для  чого  живе, може  знайти  вихід  із  будь – якої  ситуації, творчо   мислить, фантазує, спрямовує   всю  свою  енергію   на  розвиток  творчих  ідей.

  Головне  завдання  для  вчителя-  створити  умови  для  розвитку  творчого  потенціалу   обдарованих  учнів. 

Виявляємо    обдарованих    учнів  (проводиться  діагностика  психолога  та  соціо-логічні  опитування , в  яких  учні  визначають  свої  вподобання   й  бажання   відвідувати  гуртки які  діють  у  школі) ;

-  створюємо  умови  для  розкриття   потенціальних  можливостей  на  уроках           ( творчі завдання, задачі, досліди, заліки);

-    навчання  в  межах  гуртків;

-     індивідуальна   підготовка.

Постійно   працюючи   з  обдарованими  дітьми,  намагаємось  пам’ятати  слова  В. Сухомлинського: «У  дитині  ми  повинні   бачити     завтрашню  дорослу  людину, - ось  в  цьому , мені   здається, і   полягає  життєва  мудрість  батька , матері , педагога, іншими  словами - потрібно  вміти  любити  дітей».

В процесі роботи над даним питанням :

 • спрямовано   викладання    навчальних  предметів  на  виховання    розвинутої   компетентної    особистості    шляхом    впровадження   новітніх  інтерактивних  технологій
 • залучено   обдарованих,здібних  дітей    до  активної  участі   в  предметних  ти-жнях, конкурсах, олімпіадах.

Однією   з  найгостріших  проблем   є  залучення    якомога  більшої  кількості 

учнів   до    заходів   спрямованих    на     формування  й  розвиток  їхніх 

здібностей.

6. Результати     навчальних   досягнень   учнів та ДПА  у 4-х, 9-х класах.

             Відповідно до плану роботи школи  на 2016/20167навчальний рік у травні 2017 року було підведено підсумки навчальної діяльності учнів за 2016/2017  навчальний рік. Протягом 2016/2017  навчального року педагогічний колектив школи працював над розв’язанням завдань, поставлених у річному плані. Викладання навчальних предметів здійснювалося у відповідності до робочого навчального плану  Білицької  ЗОШ І-ІІ ступенів № 3на 2016/2017 навчальний рік, програм Міністерства освіти і науки України та згідно із розкладом, погодженим із рай СЕС та профспілковим комітетом школи.  

       За результатами річного оцінювання  5 учнів   1-4 класів та 4 учнів 5- 9 класів нагороджено  Похвальним листом,        

Успішність учнів 2-9 класів за 2016/2017 навчальний рік (по класах) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

По школі

1.

Було учнів на початку року

10

10

10

8

11

5

5

10

7

76

2.

Прибуло протягом року

1

0

1

0

1

-

1

2

1

7

3.

Вибуло протягом року

0

1

0

0

1

-

1

0

1

4

4.

Є учнів на кінець року

11

9

11

8

11

5

5

12

7

79

5.

Навчаються:

На 10-12 б.

2

2

1

2

1

0

1

0

9

На 7-9 б.

5

6

4

3

2

2

3

1

26

На 4-6 б.

2

3

3

4

2

3

6

5

28

На 1-3 б.

0

0

0

1

0

0

0

1

2

6.

Не атестовано

7.

Пропущено уроків

56

134

90

120

1133

204

247

936

416

3336

В т.ч. по хворобі

56

49

60

90

595

0

42

198

129

1219

В т.ч. по через поважні причини

0

85

30

30

538

204

205

738

187

2017

В т.ч. по без поважних причин

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0

      Аналіз успішності учнів  Білицької ЗОШ І-ІІ ступенів № 3  за 2016/20167 навчальний рік показав, що в процесі навчання є недоліки над якими треба працювати.

      Згідно  з  річним   планом   роботи  здійснено підготовку   проведення   ДПА   в  2016-2017 н. році:

  1. Розглянуто вимоги Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України від 18.02.2008 №94,зі змінами (затверджено наказом МОН України від 23.11.2010 №1116) Інструкцію  про  переведення та  випуск  учнів  (вихованців) навчальних  закладів системи  загальної  середньої  освіти , затвердженої наказом Міністерства  освіти   і  науки  України  №319 від 14.04.2008 р.

 1. Згідно наказу по школі від 25. 05. 2016  №23 „ Про закінчення 2016-2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів”  складено та погоджено завдання ДПА для 4, 9 класів
 2. Оформлено  інформаційний  стенд (розклад ДПА, розклад  консультацій при  підготовці до  ДПА, Інструкція  про  порядок переведення  та  випуску  учнів).

З  метою  контролю  за  рівнем  навчальних  досягнень  учнів  було  проведено 

ДПА  у формі письмових контрольних  робіт  у 4-му  класі  з  предметів

Результати ДПА у 4 класі:

На виконання наказу по школі № 25  від 03. 05.2017 р . «Про закінчення 2016-2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації» ДПА проведена  у 4 класі з 16  по 18 травня, згідно графіка. Згідно плану роботи були своєчасно проведені організаційні заходи , якісно здійснювалась організація початку та проведення атестацій, своєчасно подавались статистичні звіти класоводом Брага С.І.

         На підставі звітів виявлено рівень навчальних досягнень учнів.

        

Навчальний предмет

Загальна к-сть учнів 4 класу

К-сть учнів, які складали атестацію

Рівень навчальних досягнень (к-сть показників)

1.

Українська мова (мова)

8

8

-

2 уч.

25%

5 уч.

62,5%

1 уч.

12,5%

2.

Українська мова (читання)

8

8

-

1 уч.

12,5%

4 уч.

50%

3 уч.

37,5%

3.

Математика

8

6

-

4 уч.

50%

3 уч.

37,5%

1 уч.

12,5%

        

За  результатами  ДПА  рівень навчальних  досягнень  учнів 

9-го  класу  такий:

На виконання наказу по школі № 25  від 03. 05.2017 р . «Про закінчення 2016-2017 н.р. та проведення державної підсумкової атестації» ДПА проведена  у 9 класі з 02 по 09     червня, згідно графіка. Згідно плану роботи були своєчасно проведені організаційні заходи, якісно здійснювалась організація початку та проведення атестацій.

            Результати навчальних досягнень з  предметів ДПА учнів 9-х класів:

Навчальний предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Загальна кількість учнів 9-х класів

Кількість учнів, які звільнені від ДПА

Кількість учнів, які складали ДПА

Рівень навчальних досягнень учнів

(кількісні показники)

початковий

середній

достатній

Високий

1.

Українська мова (диктант)

7

-

7

1

3

2

1

2.

Математика

7

-

7

1

5

1

0

3.

Історія України

7

-

7

0

5

0

2

           

7. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес

Інтеграція України у Європейський простір невід’ємно пов’язана з якістю національної освіти, її конкурентно-спроможністю. Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього навчально-виховного процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки.

Учителі школи ефективно організовують навчально-виховний процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Маємо  свій власний сайт, де розміщена необхідна інформація для учасників навчально-виховного процессу та новинки школи, школа має дві елекронні адреси.

Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителі намагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями  педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим.

Основна задача, яка стоїть сьогодні перед освітянами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних інтелектуальних Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах.

8. Методична робота

Методична діяльність педколективу у 2016 – 2017 н.р. була направлена на вирішення   проблеми: „ Формування різнобічної та гармонійно розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, життєвокомпетентної  особистості,  готової до життя та праці ”.

Основна методична робота здійснювалася через:

 • методичну раду школи,
 • предметні методичні об’єднання,
 • творчу групу вчителів,
 • аспекти діяльності яких розглядалися на тематичних засіданнях педагогічної ради  

Предметні методичні об’єднання здійснювали роботу за планами, які відповідали науково-методичній проблемі школи та темі методичного об’єднання. Особлива увага приділялася організації предметних тижнів (декад), під час яких проводилися не тільки відкриті уроки, а й багато різноманітних яскравих позакласних предметних заходів.

У школі працювали два  методоб’єднання вчителів:

 • класних керівників - керівник  Бовкун Н. М.;
 • початкових класів - керівник  Міщенко Н. Ф..

     Методоб’єднання працювали згідно плану роботи.

Методичне об'єднання вчителів початкових класів працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах.

Уроки вчителя Задорожної С. І. відзначаються високим професійним рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю учнів.

Методичне об'єднання класних керівників спрямували виховну роботу на особистісно-орієнтоване навчання та виховання, розвиток розумових здібностей, талантів і нахилів учнів.

З метою вдосконалення методичної підготовки, знайомства із сучасними вимогами до уроку, педагогічними технологіями, забезпечення реальної дієвої диференційованої допомоги вчителям у підвищенні їх професійної майстерності, а також інформаційного забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології проводились методичні оперативки, семінари, творіч звіти. Велася робота щодо професійної адаптації молодих педагогів.

 Протягом навчального року вчителями зверталася увага на створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуального і творчо обдарованих дітей та молоді.

Учителі школивпроваджують досвід В. П. Базарного «Формування в учнів стійкої мотивації та потреби у збереженні й зміцненні свого здоров'я», «Навчання в русі» О.Дубогай, «Колективні творчі справи» І.П. Іванова, досвід А. Бєлкіна «Розвиток особистості дитини через відчуття досягнення успіху», О. Пометун « .

Протягом 2016-2017 н.р. вивчено досвід Задорожної С. І. «Критичне мислення на уроках історії».

Вчителі Петренко С. М., Крайник Л. Г., Рубан Ю. В. - учасники настановного заняття з теми «Розбудова школи як громадсько-активної» на базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (лютий, 2017 р.). Школа  вступила в мережу ГАШ.

Вчителі школи використовують інноваційні технології:

Назва технології

Прізвище, ініціали вчителя, який використовує

Проектні технології

Бовкун Н. М.

Здоров'язберігаючі технології

Міщенко Н. Ф., Богомол С. А., Мироненко І. В., Брага С. І.

Мультимедійні технології

Всі вчителі

Навчання в русі

Міщенко Н. Ф., Богомол С. А., Мироненко І. В., Брага С. І.

Технологія критичного мислення

Задорожна С. І

Технологія формувань цілісних знань

Петренко С. М.

Технологія створення ситуації успіху

Крайник Л. Г.

Педагоги - активні учасники вебінарів онлайн - проекту "Інтерактивна школа творчого вчителя": з математики 2, вчитель Савченко В. Г., з української мови 1, вчитель Крайник Л. Г., з географії 1, вчитель Петренко С. М., з англійської мови 3, вчитель Копелець В. М., з інформатики 2, вчитель Стаднік Ю. В., з предметів 1 класу 5, вчитель Мироненко І. В., з предметів 2 класу 15, вчитель Міщенко Н. Ф., з предметів 3 класу 9, вчитель Богомол С. І., з предметів 4 класу  9, вчитель Брага С. І., з управління освітою ІСУО - 2, Петренко С. М., Стаднік Ю. В..

     Вчителі Стаднік Ю. В., Савченко В. Г., Міщенко Н. Ф. долучилися до проведення кейс-уроків, запрошені до м. Києва для вручення дипломів учасника.

    Задорожна С. І. – учасник науково – практичної конференції з правознавства на базі філіалу юридичної академії м. Полтави (грудень, 2016 р.)

    Рубан Ю. В. – учасник конференції Міні-EdCamp Poltava «Школа – стара, діти – нові: шляхи взаєморозуміння» (лютий, 2017 р.)

   Петренко С. М.- співавтор творчої групи вчителів географії. Методичний посібник з географії 8 класу «Україна в світі: природа, населення (практичні роботи, дослідження)», 169 сторінок.

Аналіз методичної роботи коллективу педагогів школи дає підставу зробити висновки, що завдання, які випливали із науково-методичної проблеми школи, в основному реалізовані.

  

 1. Виховна та позакласна робота .

 Виховання  – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

         Першочерговим завданням усієї освітньої роботи в 2016-2017 н.р.  було виховання дітей та молоді, формування в них цілісної системи цінностей і духовних пріоритетів. Напрями виховання дітей і молоді, формування їх загальної культури визначені програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженої Наказом Міністерства України від 31.10.2011 №1243.

    При плануванні роботи враховано рівень розвитку шкільного колективу і його реальні запити, можливості всіх виховних структур (культурно–освітницьких, позашкільних закладів, громадськості та батьків).

         В калейдоскопі численних заходів з учнями на навчальний рік були  враховані інтереси учнівського колективу, результати  зібраних і узагальнених пропозицій учителів, батьків, дітей, визначні дати шкільного календаря, ювілеї, традиції.

        У планування  виховної роботи ставилися завдання, практична реалізація яких спрямована на формування особистісних рис громадянина України, що включають в себе національну свідомість, розвиток духовності, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, економічну культуру, які реалізуються  за такими напрямками:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

2. Ціннісне ставлення  до людей;

3. Ціннісне ставлення  до природи;

4. Ціннісне ставлення  до праці;

5. Ціннісне ставлення  до мистецтва;

6. Ціннісне ставлення до себе.

       Пріорітетними були наступні напрямки  виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, виховання справжнього громадянина-патріота.

    В межах цих орієнтирів проводяться усі  шкільні свята і виховні заходи.

     Діяльність учнівського самоврядування  у 2016-2017 навчальному році була направлена на виконання основних завдань сучасної освіти, що зумовлені пріоритетними напрямами реформування школи, визначеними Державною національною програмою «Освіта («Україна ХХІ століття»), Концепцією розвитку загальної середньої освіти, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів».

        Метою самоврядування є спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості. Робота  центрів направлена саме в таке русло, робота над завданнями допомогла згуртувати учнів, сприяла самореалізації їх здібностей та організувала їх позашкільне життя.   

В школі діяли наступні центри:

 • Центр дозвілля
 • Центр дисципліни та порядку
 • Центр підтримки
 • Центр здоров'я
 • Центр тимурівців

Пріоритетними напрямками діяльностіучасників учнівського самоврядуваннябули:

 • використання потенціалу краєзнавчої педагогіки щодо патріотичного виховання учнів школи;
 • виховання в учнів громадянських якостей;
 • профілактика й попередження шкідливих звичок та правопорушень серед учнів;
 • формування соціальної компетентності (відповідальної, вольової поведінки;
 • значення особистості у шкільному та громадському житті);
 • підвищення ефективності профорієнтаційної роботи через інтеграцію діяльності всіх ланок: навчальної, позакласної та позашкільної  роботи, співпраці з батьківським комітетом, районним  центром зайнятості, дитячими та громадськими організаціями, підприємствами селища та району;
 • вдосконалення методів роботи з активами класів та надання методичної допомоги, передача досвіду організаторської роботи, розробка системи стимулювання та заохочення учнів-лідерів.
 • формування системи життєвих цінностей, створення умов для ефективного формування моральної культури учнів; використання засобів ІКТ.

     Протягом року значна увага приділялась системному підходу до управління процесом розвитку учнівського самоврядування,  від  виявлення лідерів, їх підтримки, навчання і організації конкретних справ.  Так, на основі вивчення особистості учня шляхом бесід, анкетування були визначені активи класів, школи, їх лідери. В кожному класі працював старостат, а в учкомі  діяли  центри

Учасники  учнівського самоврядування  були ініціаторами та активними учасниками всіх загальношкільних заходів :

 • Свято Знань.
 • Лінійку пам'яті Дня Визволення Полтавщини.
 • День Учителя.
 • День захисника України.
 • Свято Козака. Посвяту в козачата.
 • Спортивне свято для юнаків школи;
 • Лінійку - реквієм до Дня пам'яті жертв голодомору та політ репресій.
 •  Новорічний  ранок та вечір.
 • День Соборності України.
 • День пам'яті Крутів.
 • Дні пам'яті Т. Г. Шевченка.
 • День зустрічі птахів.
 • День гумору.
 • Зустріч з ліквідатором аварії на ЧАЕС.
 • Тиждень пам'яті та лінійку Слави до Дня Перемоги.
 • Свято Останнього дзвоника.
 • Випускний вечір.

          Учні школи були учасниками огляду  - конкурсу художньої самодіяльності

« Веселка 2017».  Школа постійно надає шефську допомогу людям похилого віку, проводить зустрічі з представниками правоохоронних органів та медичними працівниками.

      Позакласна та позашкільна виховна робота  в  навчальному році проводилась відповідно до чинної нормативно-правової бази,  інструктивно – нормативних та рекомендаційних матеріалів, органів управління освітою та методичних служб різних рівнів. Удосконаленню навчально-виховного процесу в школі сприяє чітка і злагоджена система роботи учнівського та педагогічного колективів.

      Виховну роботу школи сплановано відповідно до її кращих традицій, створюваних протягом багатьох років. Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу організації дозвілля школярів, залучення їх до суспільно корисної діяльності. З цією метою  проводяться виховні години, дитячі ранки, спортивні змагання. Це дає змогу залучити до їх проведення дітей, схильних до правопорушень, сприяє розширенню шкільного самоврядування. Ці учні максимально охоплені в позаурочний та канікулярний час, залучені в шкільні гуртки. Класний керівник співпрацюючи з психологом спостерігає за змінами в психологічному напрямі учнів, схильних до правопорушень.

        Протягом 2016-2017 навчального року учні та вчителі школи були учасниками загальношкільних та районних заходів.

        Свою діяльність здійснювали відповідно до основних завдань загальноосвітньої середньої школи, спрямованих  на:

 • виховання громадянина України;
 •  формування особистості учня;
 •  його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань;
 • виховання любові до праці, почуття дбайливого господаря своєї школи, бережливого ставлення до шкільного і класного майна;
 • формування засад  здорового способу життя;
 • виховання любові до природи, вироблення навиків екологічної культури;
 • виховання поваги до вчителів, старших, батьків;
 • формування згуртованого та працездатного учнівського колективу.

    Використовуються виховні можливості інфраструктури селища і району: дитяча музична школа,  районний центр дитячої і юнацької творчості, селищний будинок культури,  селищна бібліотека , спортивний зал, спортивний майданчик  школи.

Діяльність школи  висвітлювалась у районній пресі.

До пам’ятних та знаменних дат класні керівники, педагог-організатор та учасники учнівського самоврядування проводили інформаційні години.

Плідною була робота шкільної бібліотеки, на високому рівні проведено Тиждень книги. Учні школи залучалися до заходів, що проходили на базі селищної та районної бібліотек.

Організовано  рейди «Шкільне подвір’я», «Запізнення», у вересні та січні – рейд «Урок». На виконання статті 35 Закону України «Про освіту», статті 6 Закону України «Про загальну середню освіту» педагогічним колективом проводилася системна  робота з організації контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, а саме: класні керівники щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять у книзі обліку відвідування занять, в яку після першого уроку заносили відомості про відсутніх учнів. Інформація про систематичні пропуски окремих учнів використовувалася під час проведення засідання Ради Профілактики, для індивідуальних бесід з учнями та батьками, під час проведення батьківського лекторію. З учнями, які пропускають заняття без поважних причин, систематично проводилася профілактична робота, а також з їх батьками.

         Усі заходи були спрямовані на формування згуртованого та працездатного колективу. Майже всі учні приймали  активну участь у загальношкільних заходах, концертах, ярмарках, лінійках.

Значна увага приділялася роботі з дітьми, що потребують особливої уваги. Належним чином була спланована та проводилась робота в канікулярний час.

Склалася система традиційних для школи заходів, які користуються найбільшою популярністю серед учнів: свято до Дня працівників освіти, вечори відпочинку для учнів старших класів, новорічні свята, огляд дитячої творчості, спортивні змагання,  святкування 8 Березня, посвята в козачата, свято Осені  та інші. Щоп'ятниці  проводяться  тематичні лінійки, на яких є присутніми всі учні школи. Під час цих лінійок розглядається багато важливих питань, в тому числі діти знайомляться із змістом законів, національних програм, що існують для захисту дітей. Це дає можливість учням відчувати себе морально, соціально та юридично дієздатною та захищеною людиною.

         

 1. Збереження і зміцнення здоров'я учнів та працівників.

            Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.

Вчителі   щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються  у  шкільному сейфі. Порушень   у  проходженні   медичних  оглядів    працівниками  школи  не  виявлялося ,  всі  вони  вчасно    його  проходять.

Щорічно діти проходять медичне обстеження а результатами медичного огляду на початку навчального року, відповідно цих списків видається наказ по школі. З  числа учнів формуються групи  на уроках фізичного виховання   згідно рекомендаціям дільничного  педіатра:

 • підготовча – 22  учнів
 • спецгрупа – 8 учнів.

В класних журналах вклеєний окремий  «листок здоров`я», в якому вказані результати медичного обстеження і рекомендації щодо занять на уроках фізичної культури.

 Шкільні приміщення відповідають сангігієнічним вимогам.

Протягом року були проведені бесіди з учнями по профілактиці інфекційних та простудних захворювань, про гігієну одягу та взуття, зовнішній вигляд. Випущенні стіннівки по профілактиці ГРВІ, туберкульозу, СНІДу, необхідності щеплення.

 Медичним працівником школи проведені практичні заняття з учнями по наданню першої медичної допомоги, виготовлення ватно-марлевої пов’язки. Переглянуто відеофільми про запобіганню щртуєнню грибами та профілактики отруєнь . З батьками були проведені бесіди по профілактиці простудних та інфекційних захворювань, необхідності щеплень, гігієни одягу і взуття.

 1. Організація харчування учнів у навчальному закладі

  Важливим аспектом збереження здоров'я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим харчуванням .

Всі учні школи охоплені гарячим харчуванням. 

Суворо виконуються всі необхідні умови санітарного контролю за термінами й умовами зберігання та реалізації продуктів, дотримується питний режим.

  Учні перебувають у їдальні в супроводі чергових учителів, учні 1-4 класів у супроводі вихователів ГПД.

  Ретельно слідкується  за санітарним станом приміщень їдальні, різноманітністю страв, дотриманням циклічного меню, виконують усі вимоги санітарно – епідеміологічної служби. Меню вивішено на видному місці в обідній залі, у ньому зазначено найменування страв. Випадків порушень термінів реалізації продуктів не було. Усе обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Санітарний режим на харчоблоці не порушується

В шкільній їдальні продовжується безкоштовне харчування дітей пільгових категорій.

Класні керівники систематично пояснюють батькам важливість гарячого харчування для збереження здоров’я дитини. Скарг на роботу їдальні та її працівників не поступало

12. Стан охорони    праці   та  безпеки   життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

У 2016 -2017  навчальному році безпечне проведення навчально-виховного процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці.

Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів.

Адміністрацією закладу в період 2016-2017 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів в їдальні, персональної та оргтехніки).

Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування  стану  споруд на спортивному майданчику, справність кріплення воріт.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиком  з піском тощо). Вогнегасники наявні, але неперезаряджені,  розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження.

По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. У квітні місяці на високому рівні, проводилась тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, школою отримані Паспорти готовності школи до нового навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної  проводки.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. У приміщеннях школи розміщено кілька стендів з охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

13.Фінансово-господарська діяльність.

Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією управління освіти, молоді та спорту  Кобеляцької  РДА.

Протягом навчального року систематично здійснювалася   виплата  заробітної  плати. Вчасно  здійснювалися бухгалтерією проплата  за спожиті школою енергоносії.   Працівниками      централізованої бухгалтерії  Кобеляцького району планово проводиться інвентаризація майна школи, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація,   матеріали    списуються (за необхідності),  або оприбутковуються. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу та території школи.

  Колектив школи  працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Завдячуючи підтримці спонсорам  та батькам була закуплена фарба для ремонту школи . На протязі літніх канікул зроблено косметичний ремонт у всіх класах та коридорах школи. Приведено  в  належний  порядок    клумби. Коридори, школи поступово поповнюються новими  стендами, проводиться робота по озелененню коридорів, фарбуються спортивні конструкції (роботою вчителя фізичної культури Новохацька Л. Г.). Техпрацівницею, робітником по ремонту, сторожем біляться бордюри, проводиться скошування трави, винесення та  захоронення сміття з території школи. У належний вигляд приведено територію школи та спортивний майданчик.

 За сприяння голови селищної ради та депутатів були спиляні на території школи тополі та встановлено ігровий майданчик.                       У  школі   створені  умови  для  роботи  і  навчання.

14. Управлінська діяльність. 

 Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У  навчальному  закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

 Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами  підсумкових контрольних робіт,  моніторингів  адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

     Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи,  дуже хочеться створити такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. Переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей - шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, звісно  відповідної  їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від свого заступника.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання курсу природознавство, біології, основи здоров’я, трудового навчання. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.

Аналіз результатів за минулий навчальний рік

продемонстрував наступне:

 • навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;
 • реалізація функцій управління в закладі здійснюється за допомогою організаційно-педагогічних, організаційно-розпорядчих, соціально-психологічних, фінансово-господарських методів, які спрямовані на забезпечення функціонування та розвитку навчального закладу шляхом запровадження нових взаємовідносин між керуючими й керованими підсистемами відповідно до мети їх спільної діяльності;
 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;
 • у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;
 • школа підтримує свій позитивний імідж;
 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 • значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);
 • методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • активне використання інноваційних технологій;
 • недостаня результативність на районному етапі предметних олімпіад;

       -   покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня.

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи на 2017-2018 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб  держави;
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на формування ключових компетентностей особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом

      застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного  

     підходів;

 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності, в центрі якої проектування та організація сучасного уроку;
 • посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;
 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;
 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського врядування, дитячих громадських організацій;
 • активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків , що потребують підвищеної педагогічної уваги;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села;
 • сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • забезпечення системного педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

            Землевладник: БІЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА, код ЄДРПОУ: 21051585, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Полтавська обл., Кобеляцький р-н., смт. Білики.

          Правокористувач: ОПОРНИЙ ЗАКЛАД "БІЛИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №1 КОБЕЛЯЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ", код ЄДРПОУ: 23541661, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, Полтавська обл., Кобеляцький р-н., смт. Білики, вул. шкільна (вулиця Леніна), будинок 29.

МОНІТОРИНГИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Розклад роботи гуртків з фізичного виховання

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.