Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
    

Методична робота

Дата: 8 травня 2020 о 21:54, Оновлено 14 листопада 2020 о 13:57

План-графік методичних заходів 2019-2020 н.р.

Місяць

Методична рада

Школа молодого вчителя

Заходи з атестації

Методичні заходи

Методичні наради

Вересень

1. Затвердження планів роботи на 2019-2020 н.р.

2. Особливості педагогічної діяльності колективу в новому навчальному році в умовах реалізації науково-

методичної проблеми (робота за планом школи).

3. Особливості  організації  навчально-виховного

процесу в 1, 2 класах.

1.Співбесіди за програмою та календарно-тематичним планом.

2. Методичні рекомендації щодо викладання хімії та біології у 2019-2020 н.р.

1. Ознайомлення педагогічних працівників з Типовим положенням про атестацію та вимогами щодо кваліфікаційних категорій.

2. Засідання атестаційної комісії.

1. Планування методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік.

  Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у 2019-2020н.р.

Жовтень

1. Співбесіди щодо ведення класних журналів, планування виховної роботи.

1. Прийом заяв від педагогічних працівників, затвердження списків на атестацію.

2. Засідання атестаційної комісії.

  Педагогічний консиліум:

 5 клас-успіхи та труднощі навчання. 

Організація роботи зі здібними  учнями.

Листопад

  Про підготовку до участі вчителів школи у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року »

1. Практичне заняття «Типи уроків. Моделювання структури уроку відповідно до обраного типу»

Проведення відкритих уроків та виховних заходів вчителями, які атестуються.

Організація роботи творчої групи щодо стану викладання фізики

Грудень

1. «Самоосвіта - один із шляхів підвищення професійної майстерності педагогів».

2. Відвідування уроків досвідчених вчителів.

Засідання атестаційної комісії.

Хід атестації. Результативність роботи вчителів, які атестуються

Практичне заняття «Спільний доступ до документів»

Про організацію та проведення Всеукраїнського тижня права.

  Про організацію роботи творчої групи щодо стану викладання англійської мови

Січень

1. Про  підсумки моніторингу якості освіти закладу за

 І семестр  навчального року.

2. Про проведення творчих звітів учителів, які атестуються.

1. Ділова гра «Інноваційні форми, методи, прийоми проведення уроку»

Моніторинг діяльності вчителя, який атестується

  1.Тренінг «Нова українська школа – простір освітніх    можливостей»

2. Практичне заняття «Створення хмари слів».

  Моніторинг діяльності вчителів щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах та конкурсах.

Лютий

1. Співбесіда щодо проведення предметного тижня.

1. Підготовка та розгляд характеристик вчителів, які атестуються.

2. Засідання атестаційної комісії.

   Самоосвітня робота педагога

Березень

1.Відкриті уроки Скубій А. С.

2. Практикум: самоаналіз уроку.

1. Ознайомлення з атестаційними характеристиками.

2. Атестація педагогічних працівників.Творчий звіт.

3. Підсумки атестації педагогічних працівників.

   1. Практичне заняття щодо використання платформи «Padlet» для дистанційного навчання.

 2. Семінар – практикум «Компетентнісний  підхід як основа реформування освітнього процесу»

Квітень

  Про роботу методичних об’єднань щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів.

Анкетування «Чого я навчилася за час роботи в школі».

.

1.  Моніторинг участі вчителів у методичних заходах.

   Звіт МО

Травень

 Аналіз методичної роботи та планування роботи на 2020-2021 н.р.

Аналіз роботи з молодим спеціалістом

 Скубій  А. С.

Уточнення списків вчителів для проходження курсів підвищення кваліфікації у 2021 р.

  Виставка друкованих робіт вчителів з метою популяризації перспективного педагогічного досвіду.

  Планування методичної роботи на 2020-2021 н.р.

Звіт

про методичну роботу у 2018-2019 н. р.

філії  «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3»

опорного закладу «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Кобеляцької районної ради Полтавської області»

Проблема, над якою школа працювала у 2018-2019 н. р.: «Формування різнобічної та гармонійно розвиненої, національно свідомої, високоосвіченої, життєво компетентної особистості, готової до життя і праці через впровадження інноваційних технологій та ППД».

Проблема, над якою школа працюватиме у 2019-2020 н. р.: «Сучасні підходи до організації навчально – виховного процесу в умовах реформува-ння української освіти».

Визначений напрямок розвитку школи: школа гармонії.

Якісний склад педколективу:

 усього педпрацівників – 17,

 вища категорія – (7),

 перша – (5),

 друга  - (1),

 спеціаліст – (4),

 педагогічне звання «вчитель-методист» - 0,

 педагогічне звання «старший вчитель» - 2, Бовкун Наталія Миколаївна, Петренко Світлана Миколаївна.

 1. Основні здобутки    
 2. Науково-методична робота:

2.1. Методичне забезпечення навчального процесу.

У методичній роботі з педагогічними працівниками використовувались індивідуальні, групові та колективні форми роботи.

У школі діяла методична рада, два методичних об’єднання вчителів, проводились педради, наради при директору, оперативні методичні наради, на яких розглядалися такі питання: особливості педагогічної діяльності колективу в новому навчальному році, особливості НВП в 1 класі, атестація педпрацівників, удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, розвиток індивідуальності дитини, основні форми моніторингу рівня освіти, вихованості та творчості.  

З метою вивчення стану викладання образотворчого мистецтва, природознавства, зарубіжної літератури, вивчення досвіду роботи вчителів  створені творчі групи

Постійно проводилося відвідування уроків адміністрацією та взаємовідвідування колегами.

     Закінчено роботу педколективу над науково-методичною проблемою. Вчителі активно займалися самоосвітою У школі створювалися умови для участі педагогічних працівників у різних методичних заходах:  готували виступи на засідання методичних об’єднань, педагогічної ради, семінари, творчий звіт. Вчителі беруть участь у різних вебінарах, про що мають відповідні сертифікати. Поширюють власний педагогічний досвід шляхом проведення відкритих уроків, участі у творчому звіті, публікацій на методичному порталі, створення методичних посібників. Протягом року 3 учителів проходили атестацію. Бовкун Н. М. підтвердила педагогічне звання  «старший вчитель», Петренко С. М. присвоєно вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «старший вчитель», Богомол С. А. присвоє-но першу кваліфікаційну категорію.

    На постійному контролі знаходиться питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 3 учителів пройшли курси підвищення кваліфікації при ПОІППО (Богомол С. А., Брага С. І., Копелець В. М.).

     Мироненко І. В., Міщенко Н. Ф.  були учасниками районної творчої майстерні для вчителів початкових класів. Міщенко Н. Ф. - керівник районного методичного об’єднання учителів християнської етики.

            Петренко С. М. - учасник районного етапу професійного конкурсу «Учитель року-2019» в номінації «Географія».

           Учителі-предметники були членами журі з проведення районних предметних олімпіад. Учителі школи мали виступи на засіданнях районних методичних об’єднань (Бовкун Н. М., Рубан Ю. В., Петренко С. М.,

Богомол С. А.)

Усі вчителі на достатньому рівні володіють ІКТ технологіями, мають власні електронні адреси:

Назва та суть інноваційної освітньої технології

Колектив або особа, які впроваджують, апробують та розробляють дану технологію

Адреса закладу освіти, контактні, контактні телефони та електронна адреса

Прогнозовані результати

1. Здоров’я-зберігаючі технології

Богомол С.А.

bogomol-s@mail.ua

Формування в учнів стійкої мотивації та потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я

Брага С.І.

braga71@mail.ua

Мироненко І.А.

mironenko_irinka73@mail.ru

Міщенко Н.Ф.

n_t_sh@ukr.net

2. Кейс-технологія в початковій школі (набуття знань через практичні методи навчання)

Міщенко Н.Ф.

n_t_sh@ukr.net

Підвищення результативності навчального процесу

3. Кейс-технології (суть: використання методу ситуаційного навчання)

Савченко В.Г.

Савченко Вікторія Григорівна «vitochka.1968@gmail.com»

Формування особистісних якостей, комунікативної культури, соціально

активної, компетентної особистості

4. Проектна технологія

Бовкун Н.М.

Творчість, розвиток уяви, асоціативне мислення, здатність розуміти закономірності прагнення постійного вдосконалення

5. Технологія формування цілісних знань про географічні об’єкти (суть: використання дидактично- моделювання)

Петренко С.М.

petrenko.svetlana114@ gmail.com

Стимулює розвиток пам’яті, логічного мислення, здатність аналізувати, розкривати творчий потенціал

6. Метод проектів та технологія співпраці

Копелець В.М.

valiakopelets@gmail.

com

Формування і розвиток комунікативної культури учнів, практичне опанування іноземної мови

7. Створення ситуації успіху

(стан задоволення наслідком праці, коли дитина сама визначає результат як успіх).

Крайник Л. Г.

Рубан Ю.В.

Larisakraynik11@

gmailcom

ruban.yulya@meta.ua

Створення сприятливих психолого – педагогічних умов саморозвитку та самореалізації особистості

8. Критичне мислення ( засіб самореалізації особистості )

Задорожна С. І.

zasvetlana@ukr.net

Формування інтелектуальних умінь та навичок

Функціонує веб-сайт навчального закладу, який поповнюється новинами з діяльності школи (відповідальна Стаднік Ю. В.). Саме через ІКТ – технології до спілкування залучаються батьки (електронні щоденники та журнали).

2.2. Проведення методичних заходів (шкільних семінарів, конференцій, тренінгів, майстер-класів, засідань круглих столів, інструктивно-методичних нарад та методичних районних заходів на базі школи).

Семінар – практикум «Успішний учитель – запорука успіху НВП»

(Крайник Л. Г.)

 • «Тренінг – одна з форм виховної роботи. Методичний кейс класного керівника» (Крайник Л. Г.)

Майстер – клас «Кейс – метод – один з навчальних методів на уроках математики» (Савченко В. Г.)

Майстер – клас «Робота з електронними щоденниками, журналами» (Стаднік Ю. В.)

Майстер – клас «Створення інтерактивного плакату» (Крайник Л. Г.)

Педагогічні консиліуми: «Подолання труднощів адаптаційного періоду учнів 5 класу» (жовтень), «Наступність навчально – виховного процесу» (березень).

Районний семінар – практикум з математики «Використання кейс-технологій при викладанні фізики та математики» (Савченко В. Г.,

Стаднік Ю.В.).

Творчий звіт учителів, які атестувалися (Петренко С. М., Богомол С. А., Бовкун Н. М.)

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів .

2.3. Масові заходи

Учні школи – активні учасники Інтернет–олімпіад, конкурсів від проектів «Всеосвіта», «На урок»

№ п/п

Кількість призерів

Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет»

Всеукраїнський конкурс «Екологічна грамотність»

Всеукраїнський конкурс «Слово до слова»

Всеукраїнський різдвяний конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»

Всеукраїнський конкурс «Садок вишневий коло хати»

Всеукраїнська олімпіада з української мови

Всеукраїнський конкурс «Гринвіч»

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Кількість учасників

Золоті сертифікати

Срібні сертифікати

Бронзові сертифікати

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Кількість учасників

20

23

Відмінний результат

0

0

Добрий результат

1

9

Міжнародний конкурс з інформатики та комп'ютерної грамотності «Бобер»

2018-2019 н.р.

Кількість учасників

4

Відмінний результат

3

Добрий результат

0

Предметні районні олімпіади

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

Кількість призових місць

2 ( ІІІ місце з географії, біології)

1 (ІІІ місце з трудового навчання)

        У районному заочному творчому конкурсі «Рідний край: туризм нас єднає», номінація «Я малюю Україну» в 2018-2019 н. р. – ІІ місце (2 клас), класовод Брага С. І.

        Всеукраїнський конкурс «Чемпіон кейсів» (зимовий тур, 2019), вчитель початкових класів Міщенко Н. Ф., ІІІ місце.

2.4. Моніторингові дослідження, проведені в школі.

Українська мова, 8 клас, 5 учнів;  фізика, 7 клас, 7 учнів; географія, 8 клас,

5 учнів; англійська мова, 5 клас, 6 учнів; природознавство, 5 клас, 7 учнів; зарубіжна література, 7 клас, 7 учнів.

2.5. Передовий педагогічний досвід

До шкільної картотеки передового педагогічного досвіду занесено досвід учителів:

- Бовкун Н. М. «Розвиток креативної особистості на уроках зарубіжної літератури»,

- Петренко С. М. «Розвиток творчої компетентності учнів шляхом впровадження технології цілісних знань про географічні об'єкти».

Учителі вивчають і впроваджують досвід учителів школи, району та області.

 1. Наукова робота:

3.1. Науково-дослідницька та експериментальна робота.

Участь в трирічній соціальній програмі «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів», яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та Mondelēz International Foundation.

Обласний науково – практичний семінар «Ефективна школа: інноваційні технології й методики викладання навчальних предметів у новій школі» (Петренко С. М.)

3.3. Участь у обласних, всеукраїнських, міжнародних заходах.

Обласний тренінг «Ціннісний інтелект» (Бовкун Н. М.)

Конференція Міні-EdCamp Poltava «Школа – стара, діти – нові: шляхи взаєморозуміння» (Рубан Ю. В.)

 1. Видавнича діяльність.

Бовкун Н. М. Розвиток креативної особистості на уроках зарубіжної літератури, 59 с., 2019

Петренко С. М. Розвиток творчої компетентності учнів шляхом впровадження технології цілісних знань про географічні об'єкти, 38 с., 2019.

5.  Стаднік Ю. В. Портал «На урок». Конспект уроку з інформатики «Істинні й хибні висловлювання», конспект уроку з фізики «Електричні явища. Електричний струм», семінар «Розвиток професійної компетентності вчителя фізики та інформатики».

Рубан Ю. В. Портал «Всеосвіта». «Класний керівник – супергерой»,

15 розробок.

 1. Інформація про сайти (блоги) шкільних МО, педагогів

п/п

Прізвище, ініціали педагога

Посада

Адреса сайту

1.

Задорожна

Світлана Іванівна

Учитель історії та правознавства

https://sites.google.com/site/

zadorozna/

2.

Брага  Світлана Іванівна

Учитель початкових класів

https://sites.googl.com/site/

saytbragisvitlaniivanivni

3.

Савченко Вікторія Григорівна

Учитель математики

http://blogsavchenkovictoria.

blogspot.com/

4.

Петренко Світлана Миколаївна

Завідувач філії, учитель географії

http://petrenkosm.blogspot.com/

 1. Участь у всеукраїнських та міжнародних проектах.

Участь у Всеукраїнському проекті «Liberal Arts» (Рубан Ю. В.)

 1. Напрям діяльності, з якого школа має досвід.

    Діяльність класного керівника, форми виховної роботи.

 1. Науково-методична проблема, з якої школа потребує допомогу у вирішенні.

  Формування дослідницьких компетентностей учасників навчально-виховного процесу.

 1.  Наказ «Про підсумки методичної роботи  з педагогічними працівниками школи у 2018-2019 навчальному році» від 30.05.2019 року № 26.
 2.  Висновки, завдання навчального закладу на 2019-2020 н. р.

      Методична робота протягом року здійснювалась відповідно до річного плану роботи школи на навчальний рік.

     Основні завдання:

 • розпочати роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Сучасні підходи до організації навчально – виховного процесу в умовах реформування української освіти»;
 •  підвищення фахової майстерності педагогічних працівників шляхом участі в різних формах методичної роботи та шляхом самоосвіти;
 • активізувати роботу вчителів щодо друку в фахових періодичних виданнях.

Заступник завідувача філії  з НВР           Крайник Л. Г.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.