Новини проекту
З Днем Соборності України!
Новорічні знижки!
Учням заборонено відвідувати школи з 8-го по 24-е січня 2021 року
РОЗПОЧАВ РОБОТУ TELEGRAM-БОТ!
Онлайн-тренінг «Використання платформи Е-SCHOOLS в освітньому процесі»
    

Класні керівники

Дата: 10 травня 2020 о 02:37, Оновлено 13 січня о 01:24

План виховної роботи 2020-2021

Методичні рекомендації "Формування ціннісних орієнтирів здобувачів освіти Кобеляцького району Полтавської області в контексті Нової української школи"

Обов'язки класного керівника

 Класні керівники — педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмета він дбає про об'єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з учнями класу.

Класний керівник

 • Постійно слідкує за виконанням учнями „Правил для учнів”.
 • Особливу увагу приділяє контролю за відвідуванням уроків, спізненнями.Негайно дізнається про причини пропусків учнями уроків. При потребі повідомляє батьків.
 • Слідкує за веденням „Щоденника поведінки”, пропусків уроків, запізнень і т.д., який знаходиться в класному журналі, користується записами в щоденнику для здійснення індивідуальної роботи з учнями, батьками.
 • Глибоко вивчає здібності, інтереси і нахили учнів, їх індивідуальні особливості, здійснює індивідуальну виховну роботу на основі поваги до школярів, знання їх вікових, психофізичних особливостей.
 • Проводить систематичну роботу по згуртуванню і вихованню учнівського колективу, поглибленню демократичних та гуманістичних начал, розвитку учнівського самоврядування, створенню сприятливого мікроклімату.
 • Спільно з учителями-предметниками виховує відповідальне ставлення до навчання, сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів, творчих здібностей, організовує своєчасну допомогу школярам у навчанні. Аналізує успішність, відвідування занять та поведінку учнів на уроках та в позаурочний час. По можливості залучає учнів до роботи в гуртках,секціях відповідно до інтересів учнів, їх нахилів, можливостей та можливостей школи.
 • Контролює роботу органів учнівського самоврядування, допомагає в цій роботі, охоплює практично всіх учнів постійними і тимчасовими дорученнями. Організує своєрідні звіти про виконання учнями доручень. Цікавиться роботою учнів, залучених до органів шкільного самоврядування.
 • Залучає учнів до суспільно корисної роботи, до самообслуговування, до прибирання шкільної території.
 • Домагається єдності вимог школи та сім’ї до учнів, надає допомогу сім’ї в сімейному вихованні через систему педагогічного всеобучу, пропонує кращий досвід сімейного виховання. Спільно з батьками готує і проводить класні батьківські збори, конференції тощо.
 • Захищає права та інтереси учнів, своєчасно виявляє учнів, які потребують опіки, ставить перед адміністрацією питання про влаштування дітей на виховання та утримання до державних установ.
 • Піклується про охорону здоров’я, безпеку учнів, дотримання санітарно-гігієнічних норм.
 • Виховує свідоме ставлення до зміцнення здоров’я, запобігає вживанню алкоголю, іншим шкідливим звичкам, веде роботу з профілактики правопорушень, протипожежної безпеки, дитячого травматизму, відповідає за харчування учнів.
 • Оформляє та веде документацію: особові справи, журнал, план виховної роботи, постійно слідкує за станом учнівських щоденників, готує в разі необхідності характеристики, веде педагогічні спостереження за учнями, які потребують особливої уваги.
 • Підвищує свою кваліфікацію, бере участь у роботі шкільних та районних методоб’єднань, творчих груп класних керівників, підтримує постійний зв’язок з учителями-предметниками.

У практичній роботі звертає особливу увагу на такі питання:

 • уміння планувати виховну роботу в класі;
 • уміння надавати дієву допомогу органам самоврядування;
 • уміння налагодити контакти із важковиховуваними учнями та учнями з неблагополучних сімей,
 • уміння визначити рівень вихованості класного колективу та окремих учнів,
 • співробітництво з органами самоврядування,
 • робота з батьками:
 • уміння ефективно провести батьківські збори,
 • уміння підготуватись і відвідати сім’ю учня,
 • уміння провести бесіду з групою батьків;
 • уміння самоаналізувати (і виявляти) труднощі, що виникають у роботі з класом.


Починаючи робочий день, відвідує клас, дізнається про стан справ у класі, дає відповідні розпорядження, поради. Тому з’являється до школи за 20-30 хв до початку уроків.

Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.